Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Niveau-overschrijdend deel >

Besluit van de Vlaamse Regering van 08/06/2012 (BS:09/07/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de procedure voor toekenning van projectsubsidies m.b.t. de uitvoering van nascholingsinitiatieven

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 02/04/2004 (BS:06/08/2004)

Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Wet van 15/07/1983 (BS:02/09/1983)

Wet houdende oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/2016 (BS:29/12/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 09/12/2005 (BS:02/02/2006)

Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2015 (BS:25/08/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 08/05/2009 (BS:28/08/2009)

Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Wet van 29/05/1959 (BS:19/06/1959)

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. (uittreksel - NO/Infrastructuur)

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 08/06/2007 (BS:19/07/2007)

Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/09/2007 (BS:17/10/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/06/2017 (BS:17/08/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/07/2017 (BS:04/08/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling voor de werkingsmiddelen in het buitengewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 en in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2016-2017

Datum laatste wijziging: 04/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/01/2013 (BS:11/02/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 04/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2017 (BS:19/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie beveiligingstechnicus

Datum laatste wijziging: 19/07/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2017 (BS:19/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie food and beverage manager

Datum laatste wijziging: 19/07/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/04/2017 (BS:14/06/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding voor de omvorming van HBO5-opleidingen

Datum laatste wijziging: 14/06/2017
Koninklijk Besluit van 28/04/2017 (BS:02/06/2017)

Koninklijk besluit tot vaststelling van boek X - Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën van de codex over het welzijn op het werk (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 02/06/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2017 (BS:30/05/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen

Datum laatste wijziging: 30/05/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/05/2017 (BS:23/05/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring voor het schooljaar 2017-2018 van oprichting in het buitengewoon basisonderwijs en van programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/05/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/03/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie toneelmeester

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus beeld

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus mechanica

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie mecanicien tuin-, park- en bosmachines

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus licht

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus geluid

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Decreet van 30/04/2009 (BS:16/07/2009)

Decreet betreffende de kwalificatiestructuur

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 30/04/2009 (BS:20/07/2009)

Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 23/12/2016 (BS:13/02/2017)

Decreet aangaande de bekrachtiging van de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs, gecodificeerd op 28 oktober 2016

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 23/12/2016 (BS:01/02/2017)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2016 betreffende het tijdelijke project "leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs"

Datum laatste wijziging: 01/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/12/2016 (BS:19/01/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het projectbureau betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten

Datum laatste wijziging: 19/01/2017
Decreet van 25/11/2016 (BS:10/01/2017)

Decreet betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten

Datum laatste wijziging: 10/01/2017
Decreet van 01/12/1993 (BS:21/12/1993)

Decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 18/12/2009 (BS:29/01/2010)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 (uittreksel - NO/Infrastructuur)

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/09/2002 (BS:31/10/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Commissie inzake leerlingenrechten.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2003 (BS:29/01/2004)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende ICT-coördinatie in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/09/2002 (BS:31/10/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Commissie Zorgvuldig bestuur.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Koninklijk Besluit van 14/03/1960 (BS:07/05/1960)

Koninklijk besluit houdende toepassing van bepalingen inzake leerlingenvervoer.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/03/2004 (BS:24/05/2004)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de diensten met onderwijsbehoeften

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2002 (BS:24/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 06/06/2008 (BS:18/07/2008)

Decreet houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/07/2012 (BS:13/08/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van het model van inschrijvingsregister en mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving, de provinciale bemiddelingscel voor gemeenten gelegen buiten het werkingsgebied van het lokaal overlegplatform (LOP) en de procedure voor de goedkeuring van de aanmeldingsprocedure door de Vlaamse Regering na een negatief besluit van de Commissie inzake leerlingenrechten

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Wet van 30/07/1963 (BS:22/08/1963)

Wet houdende taalregeling in het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/02/2006 (BS:19/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de controlemaatregelen inzake de aanwending van de werkingsmiddelen in het vrij gesubsidieerd onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 18/12/2015 (BS:29/12/2015)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Koninklijk Besluit van 16/04/1985 (BS:25/04/1985)

Koninklijk besluit tot vaststelling van de sancties bedoeld in artikel 9 van de wet van 15 juli 1983 houdende oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/04/1999 (BS:10/06/1999)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het puntengewicht voor het secundair onderwijs en de internaten.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:22/08/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure en de modaliteiten inzake de lokale autonomie en inspraakregeling in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 23/12/2016 (BS:29/12/2016)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 30/04/2004 (BS:26/11/2004)

Decreet betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 30/11/2007 (BS:11/02/2008)

Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/09/2005 (BS:30/11/2005)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/11/2016 (BS:07/12/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project "leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs"

Datum laatste wijziging: 07/12/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie pijpfitter

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie pijpfitter-fabriceur

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kantwerker

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie manager housekeeping

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie receptionist

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent podiumtechnicus

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker kamerdienst

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator digitaal drukken in de printmedia/in de papier- en kartonverwerking (digital print operator)

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bandenmonteur

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie onderhoudsmonteur

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie constructielasser

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator digitaal bedrukken van textiel

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie lasser-monteerder

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie pijplasser

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie siersmid/kunstsmid

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zorgkunde

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/07/2004 (BS:01/09/2004)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de keuze voor en de vrijstelling van het volgen van een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer in het officieel lager en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 28/09/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:03/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs

Datum laatste wijziging: 27/09/2016
Decreet van 14/12/2007 (BS:01/02/2008)

Decreet houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra

Datum laatste wijziging: 01/09/2016
Decreet van 21/12/2012 (BS:31/12/2012)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/09/2016
Decreet van 20/06/1996 (BS:09/08/1996)

Decreet betreffende de subsidiëring van ouderkoepelverenigingen

Datum laatste wijziging: 01/09/2016
Koninklijk Besluit van 03/05/1999 (BS:03/06/1999)

Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de jongeren op het werk

Datum laatste wijziging: 25/07/2016
Koninklijk Besluit van 21/09/2004 (BS:04/10/2004)

Koninklijk besluit betreffende de bescherming van stagiairs

Datum laatste wijziging: 25/07/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/05/2016 (BS:01/07/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring voor het schooljaar 2016-2017 van oprichting in het buitengewoon basisonderwijs en van programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/07/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2016 (BS:29/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling voor huursubsidies voor schoolinfrastructuur

Datum laatste wijziging: 29/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:13/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verpakkingsoperator

Datum laatste wijziging: 13/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:13/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie voetverzorger

Datum laatste wijziging: 13/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:13/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zwembad- en openwaterredder

Datum laatste wijziging: 13/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:13/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie masseur

Datum laatste wijziging: 13/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:13/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie energiedeskundige type A

Datum laatste wijziging: 13/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:13/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie fitnessbegeleider

Datum laatste wijziging: 13/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:13/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie groepsfitnessbegeleider

Datum laatste wijziging: 13/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:13/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie helpdeskoperator

Datum laatste wijziging: 13/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:13/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie contactcenteroperator

Datum laatste wijziging: 13/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:13/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schoonmaker

Datum laatste wijziging: 13/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:13/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schoonheidsspecialist-salonverantwoordel

Datum laatste wijziging: 13/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:13/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schoonheidsspecialist

Datum laatste wijziging: 13/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:13/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie nagelstylist

Datum laatste wijziging: 13/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:13/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verpakker

Datum laatste wijziging: 13/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2016 (BS:16/03/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie stuurman zeevisserij

Datum laatste wijziging: 16/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2016 (BS:16/03/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker spoelkeuken

Datum laatste wijziging: 16/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2016 (BS:16/03/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie matroos zeevisserij

Datum laatste wijziging: 16/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2016 (BS:13/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus industriële automatisering

Datum laatste wijziging: 16/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2016 (BS:16/03/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie roerganger zeevisserij

Datum laatste wijziging: 16/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2016 (BS:16/03/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie administratief medewerker onthaal

Datum laatste wijziging: 16/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2016 (BS:16/03/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie polyvalent administratief medewerker

Datum laatste wijziging: 16/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2016 (BS:16/03/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie polyvalent administratief ondersteuner

Datum laatste wijziging: 16/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2016 (BS:16/03/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie keukenmedewerker

Datum laatste wijziging: 16/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2016 (BS:16/03/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke papier- en kartonverwerking

Datum laatste wijziging: 16/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2016 (BS:16/03/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie meet- en regeltechnicus

Datum laatste wijziging: 16/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2016 (BS:16/03/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator raam- en woningdecoratie

Datum laatste wijziging: 16/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2016 (BS:16/03/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bestuurder van landbouwmachines

Datum laatste wijziging: 16/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2016 (BS:16/03/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schipper zeevisserij

Datum laatste wijziging: 16/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/01/2016 (BS:11/02/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Datum laatste wijziging: 11/02/2016
Decreet van 13/02/2009 (BS:26/03/2009)

Decreet houdende de organisatie van schoolsport

Datum laatste wijziging: 04/01/2016
Decreet van 18/12/2015 (BS:29/12/2015)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (uittreksel - NO/Infrastructuur)

Datum laatste wijziging: 04/01/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/02/2015 (BS:08/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat, het modulebewijs en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement

Datum laatste wijziging: 27/11/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/12/1993 (BS:08/02/1994)

Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken.

Datum laatste wijziging: 07/10/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/2015 (BS:30/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker

Datum laatste wijziging: 30/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/2015 (BS:30/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator

Datum laatste wijziging: 30/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/2015 (BS:30/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie procesoperator

Datum laatste wijziging: 30/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/2015 (BS:30/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie natuursteenbewerker

Datum laatste wijziging: 30/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/2015 (BS:30/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke

Datum laatste wijziging: 30/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/2015 (BS:30/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie spoorwerker

Datum laatste wijziging: 30/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/2015 (BS:30/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie monteur metalen gevel- en dakelementen

Datum laatste wijziging: 30/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/2015 (BS:30/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie industrieel isolatiewerker

Datum laatste wijziging: 30/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/2015 (BS:30/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werkplaatsbuitenschrijnwerker hout

Datum laatste wijziging: 30/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/2015 (BS:30/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie rioollegger

Datum laatste wijziging: 30/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/2015 (BS:30/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dentaaltechnisch medewerker

Datum laatste wijziging: 30/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/2015 (BS:30/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie stratenmaker

Datum laatste wijziging: 30/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/2015 (BS:30/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie asfalt- en betonwegenbouwer

Datum laatste wijziging: 30/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/2015 (BS:30/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dentaaltechnicus

Datum laatste wijziging: 30/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/2015 (BS:30/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dentaaltechnoloog

Datum laatste wijziging: 30/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/2015 (BS:30/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werkvoorbereider hout

Datum laatste wijziging: 30/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/1999 (BS:20/10/1999)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Decreet van 14/07/1998 (BS:30/09/1998)

Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/02/2015 (BS:02/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties van type 9 in het buitengewoon basisonderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/02/2009 (BS:02/04/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de werkingsbudgetten in het basisonderwijs en de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 04/08/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/06/2013 (BS:18/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot de erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 04/08/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/01/2014 (BS:31/01/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van onderwijskwalificaties van niveau 1 tot en met niveau 4, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs

Datum laatste wijziging: 04/08/2015
Decreet van 07/07/2006 (BS:15/09/2006)

Decreet betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

Datum laatste wijziging: 15/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke printmedia/crossmedia

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie behandelaar luchtvracht- en bagage

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bibliotheekdeskundige-informatiedeskundige

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie florist

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker florist

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bibliotheekmedewerker-informatiebemiddelaar

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke voedingsindustrie

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koelceloperator visindustrie

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bereider van visproducten

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie visfileerder-bewerker

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uitvaartmanager

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uitvaartassistent

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uitvaartmedewerker

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie OAD-technicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie glaswerker

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie tegelzetter

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/03/2015 (BS:27/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dekvloerlegger

Datum laatste wijziging: 27/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:13/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verwerker afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Datum laatste wijziging: 13/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:10/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie menger

Datum laatste wijziging: 10/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:10/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schilder-decorateur

Datum laatste wijziging: 10/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:10/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sorteerder terugwinning van metalen

Datum laatste wijziging: 10/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:10/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie industrieel schilder - bouw

Datum laatste wijziging: 10/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:10/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie plaatser boven- en ondergrondse leidingen

Datum laatste wijziging: 10/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:10/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koffieproever-expert

Datum laatste wijziging: 10/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:10/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpdeclarant

Datum laatste wijziging: 10/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:10/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koffiebrander

Datum laatste wijziging: 10/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:10/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie depollueerder personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Datum laatste wijziging: 10/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:10/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie douanedeclarant

Datum laatste wijziging: 10/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:10/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie demonteur terugwinnning personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Datum laatste wijziging: 10/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:10/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dispatcher personenvervoer

Datum laatste wijziging: 10/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:10/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie planner personenvervoer

Datum laatste wijziging: 10/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:10/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie microbrouwer

Datum laatste wijziging: 10/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:10/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zytholoog

Datum laatste wijziging: 10/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie elektrotechnisch monteur

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie elektrotechnisch installateur

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie elektrotechnicus

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie daktimmerman

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koelmonteur

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zetelstoffeerder automobiel

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie vrachtwagenchauffeur

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koeltechnicus

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie betonpompbediener

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie tuinaanlegger/groenbeheerder

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie betonmixerchauffeur

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie stukadoor

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie poelier

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie meubelstoffeerder

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinbeheer

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinaanleg

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke kleding- en confectieartikelen

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator retouche kleding- en confectieartikelen

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Ministerieel Besluit van 29/01/2015 (BS:11/03/2015)

Ministerieel besluit tot vastlegging van de algemene gelijkwaardigheid van het "International Baccalaureate Diploma"/"Diplôme du Baccalauréat International" en het "Europees baccalaureaatsdiploma" met het diploma van secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 11/03/2015
Decreet van 19/12/2014 (BS:03/02/2015)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 03/02/2015
Ministerieel Besluit van 18/05/2010 (BS:01/06/2010)

Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de inspecteur-generaal

Datum laatste wijziging: 28/01/2015
Decreet van 07/05/2004 (BS:07/06/2004)

Decreet tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs"

Datum laatste wijziging: 02/01/2015
Decreet van 21/03/2014 (BS:28/08/2014)

Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (uittreksel - NO/Gelijke onderwijskansen)

Datum laatste wijziging: 02/01/2015
Koninklijk Besluit van 10/08/2005 (BS:19/08/2005)

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt

Datum laatste wijziging: 01/01/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/07/2008 (BS:16/10/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bestaanszekerheidsvergoeding voor busbegeleiders

Datum laatste wijziging: 29/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:28/10/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie `Graduaat in de fitnessbegeleiding'

Datum laatste wijziging: 28/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/06/2014 (BS:01/10/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren

Datum laatste wijziging: 01/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/10/2010 (BS:26/11/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot de wijze waarop sommige bevoegdheden van de inspectie worden uitgevoerd

Datum laatste wijziging: 01/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/05/2014 (BS:30/09/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wat betreft programmatieaanvragen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 30/09/2014
Wet van 29/06/1983 (BS:06/07/1983)

Wet betreffende de leerplicht.

Datum laatste wijziging: 25/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/04/2014 (BS:19/09/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus bromfietsen en motorfietsen

Datum laatste wijziging: 19/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/04/2014 (BS:19/09/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie plaatwerker carrosserie

Datum laatste wijziging: 19/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/04/2014 (BS:03/09/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie mecanicien bromfietsen en motorfietsen

Datum laatste wijziging: 03/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/04/2014 (BS:03/09/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie fietshersteller

Datum laatste wijziging: 03/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/04/2014 (BS:03/09/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie voorbewerker carrosserie

Datum laatste wijziging: 03/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/04/2014 (BS:03/09/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie demonteur/monteur carrosserie

Datum laatste wijziging: 03/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/04/2014 (BS:03/09/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie taxichauffeur

Datum laatste wijziging: 03/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/04/2014 (BS:03/09/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie spuiter carrosserie

Datum laatste wijziging: 03/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/04/2014 (BS:03/09/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie autocarchauffeur

Datum laatste wijziging: 03/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/04/2014 (BS:03/09/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie autobuschauffeur

Datum laatste wijziging: 03/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:13/08/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer in een terminal'

Datum laatste wijziging: 13/08/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:13/08/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer via het spoor'

Datum laatste wijziging: 13/08/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:13/08/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het zaalmanagement en sommeliertechnieken'

Datum laatste wijziging: 13/08/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:06/08/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer via de lucht"

Datum laatste wijziging: 06/08/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:05/08/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer over de weg"

Datum laatste wijziging: 05/08/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2014 (BS:02/05/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen

Datum laatste wijziging: 02/05/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2014 (BS:02/05/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie diamantbewerker

Datum laatste wijziging: 02/05/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2014 (BS:02/05/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bouwplaatsmachinist

Datum laatste wijziging: 02/05/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2014 (BS:02/05/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verhuizer

Datum laatste wijziging: 02/05/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:02/05/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie tufter

Datum laatste wijziging: 02/05/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:29/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie meubelmaker

Datum laatste wijziging: 29/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2014 (BS:29/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie torenkraanbestuurder

Datum laatste wijziging: 29/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:29/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie magazijnier

Datum laatste wijziging: 29/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:29/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie asbestverwijderaar

Datum laatste wijziging: 29/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2014 (BS:29/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ontwerper kleding- en confectieartikelen

Datum laatste wijziging: 29/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:18/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kapper-salonverantwoordelijke

Datum laatste wijziging: 18/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:18/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kapper

Datum laatste wijziging: 18/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2014 (BS:15/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bestuurder mobiele kraan

Datum laatste wijziging: 15/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:15/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie wever

Datum laatste wijziging: 15/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:14/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie industrieel verpakker

Datum laatste wijziging: 14/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:11/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie betonhersteller

Datum laatste wijziging: 11/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:10/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dispatcher spoorvervoer

Datum laatste wijziging: 10/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:10/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie decor- en standenbouwer

Datum laatste wijziging: 10/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:10/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dispatcher luchtvracht

Datum laatste wijziging: 10/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:09/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator in de houtzagerij

Datum laatste wijziging: 09/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:09/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dispatcher terminal

Datum laatste wijziging: 09/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:09/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie gespecialiseerd drankenkelner

Datum laatste wijziging: 09/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:07/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie personal trainer

Datum laatste wijziging: 07/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:07/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ruitenwasser

Datum laatste wijziging: 07/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:07/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie paletten- en krattenmaker

Datum laatste wijziging: 07/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:07/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie slachthuismedewerker

Datum laatste wijziging: 07/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:04/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie taxidermist

Datum laatste wijziging: 04/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2002 (BS:30/08/2002)

Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 12/03/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2014 (BS:27/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de differentiatie in de financiële bijdrage die de houder van een buitenlands studiebewijs moet betalen aan de erkenningsautoriteit voor een onderzoek met betrekking tot de erkenning van het buitenlandse studiebewijs

Datum laatste wijziging: 27/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/01/2014 (BS:26/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de criteria ter beoordeling van verbeteringsplannen

Datum laatste wijziging: 26/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/01/2014 (BS:24/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "graduaat industriële onderhoudstechniek"

Datum laatste wijziging: 24/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:20/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper kleding en accessoires

Datum laatste wijziging: 20/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:18/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator snijafdeling kleding, confectie en meubelstoffering

Datum laatste wijziging: 18/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:18/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie barman

Datum laatste wijziging: 18/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:13/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker textielverzorging

Datum laatste wijziging: 13/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:13/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator textielverzorging

Datum laatste wijziging: 13/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:13/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie metselaar

Datum laatste wijziging: 13/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:13/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie maître d'hôtel

Datum laatste wijziging: 13/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:13/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering

Datum laatste wijziging: 13/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:13/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper doe-het-zelf

Datum laatste wijziging: 13/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:13/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bekister-betonneerder

Datum laatste wijziging: 13/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:13/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie aanvuller

Datum laatste wijziging: 13/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:13/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie trainer B

Datum laatste wijziging: 13/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:10/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werfbediener ruwbouw

Datum laatste wijziging: 10/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:10/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie trainer A

Datum laatste wijziging: 10/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:10/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie procesoperator kleding, confectie en meubelstoffering prototypes

Datum laatste wijziging: 10/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:10/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kelner

Datum laatste wijziging: 10/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:10/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper voeding

Datum laatste wijziging: 10/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:10/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kassier

Datum laatste wijziging: 10/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:10/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie instructeur B

Datum laatste wijziging: 10/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:07/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging

Datum laatste wijziging: 07/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:07/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ijzervlechter

Datum laatste wijziging: 07/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:07/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpbarman

Datum laatste wijziging: 07/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:07/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpkelner

Datum laatste wijziging: 07/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:06/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie initiator

Datum laatste wijziging: 06/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:06/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering

Datum laatste wijziging: 06/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:06/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie machinaal houtbewerker

Datum laatste wijziging: 06/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/10/2012 (BS:27/11/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bepaling van de beleidsprioriteiten en de regeling van de procedure voor de toekenning van subsidies in het kader van het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau

Datum laatste wijziging: 02/01/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/10/2005 (BS:25/11/2005)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling van de Vlaamse Onderwijsraad

Datum laatste wijziging: 09/12/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:31/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie teler van tafeldruiven - serrist

Datum laatste wijziging: 31/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:31/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie interieurbouwer

Datum laatste wijziging: 31/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:24/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie vleesbereider

Datum laatste wijziging: 24/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:24/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker wijnbouw

Datum laatste wijziging: 24/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:24/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie reisleider

Datum laatste wijziging: 24/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:23/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie buitenschrijnwerker

Datum laatste wijziging: 23/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:23/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie binnenschrijnwerker

Datum laatste wijziging: 23/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/09/2013 (BS:23/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van beschikbaarheidstoelage in het kader van de capaciteitsproblematiek binnen het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 23/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:22/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie slager distributie

Datum laatste wijziging: 22/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:22/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie slagerspekslager

Datum laatste wijziging: 22/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:22/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bereider van vleesproducten

Datum laatste wijziging: 22/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:22/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werkplaatsbinnenschrijnwerker

Datum laatste wijziging: 22/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:22/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie gids

Datum laatste wijziging: 22/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:22/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werkplaatsschrijnwerker - houtskeletbouw

Datum laatste wijziging: 22/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:21/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie meubelmaker-interieurelementen

Datum laatste wijziging: 21/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:21/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie wijnbouwer

Datum laatste wijziging: 21/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:21/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werkplaatsbuitenschrijnwerker

Datum laatste wijziging: 21/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:16/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uitbener-uitsnijder

Datum laatste wijziging: 16/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:14/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatiemedewerker slagerij

Datum laatste wijziging: 14/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:14/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie boorder - horizontale boringen

Datum laatste wijziging: 14/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:14/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie vleesbewerker

Datum laatste wijziging: 14/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:14/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie slachter

Datum laatste wijziging: 14/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:11/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie houtskeletbouwer

Datum laatste wijziging: 11/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:09/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie reachtruckchauffeur

Datum laatste wijziging: 09/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:09/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie oenoloog

Datum laatste wijziging: 09/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:09/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie boorder - verticale boringen

Datum laatste wijziging: 09/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2013 (BS:02/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie heftruckchauffeur

Datum laatste wijziging: 02/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/07/2011 (BS:16/08/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwijzing van de accreditatieorgaan voor het hoger beroepsonderwijs

Datum laatste wijziging: 02/09/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/06/2013 (BS:14/08/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Productiemedewerker drukafwerking in de printmedia

Datum laatste wijziging: 14/08/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/06/2013 (BS:14/08/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Productiemedewerker drukken in de printmedia

Datum laatste wijziging: 14/08/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/06/2013 (BS:14/08/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Procesoperator drukken in de printmedia

Datum laatste wijziging: 14/08/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/06/2013 (BS:14/08/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Chauffagist

Datum laatste wijziging: 14/08/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/06/2013 (BS:14/08/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Sanitarist

Datum laatste wijziging: 14/08/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/06/2013 (BS:14/08/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Technicus verwarmingsinstallaties

Datum laatste wijziging: 14/08/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/06/2013 (BS:12/08/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Dakafdichter

Datum laatste wijziging: 12/08/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/06/2013 (BS:12/08/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Procesoperator drukafwerking in de printmedia

Datum laatste wijziging: 12/08/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/06/2013 (BS:12/08/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Dakdekker

Datum laatste wijziging: 12/08/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/2013 (BS:12/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie elektromecanicien

Datum laatste wijziging: 12/07/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/2013 (BS:12/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie onderhoudstechnicus

Datum laatste wijziging: 12/07/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/2013 (BS:12/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bibliothecaris/informatiemanager

Datum laatste wijziging: 12/07/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/2013 (BS:12/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bakker

Datum laatste wijziging: 12/07/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/2013 (BS:12/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie chocoladebewerker

Datum laatste wijziging: 12/07/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/2013 (BS:12/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ijsbereider

Datum laatste wijziging: 12/07/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/2013 (BS:12/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie composietverwerker

Datum laatste wijziging: 12/07/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/2013 (BS:12/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie suiker- en marsepeinbewerker

Datum laatste wijziging: 12/07/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/2013 (BS:12/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker bakkerij

Datum laatste wijziging: 12/07/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/2013 (BS:12/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie banketbakker

Datum laatste wijziging: 12/07/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/03/2013 (BS:14/06/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker Kunststofverwerking

Datum laatste wijziging: 14/06/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/03/2013 (BS:12/06/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker Voedingsindustrie

Datum laatste wijziging: 12/06/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/03/2013 (BS:12/06/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator Voedingsindustrie

Datum laatste wijziging: 12/06/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/03/2013 (BS:11/06/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator Hout

Datum laatste wijziging: 11/06/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/03/2013 (BS:11/06/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie procesoperator Chemische en farmaceutische industrie

Datum laatste wijziging: 11/06/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/03/2013 (BS:10/06/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker Hout

Datum laatste wijziging: 10/06/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/03/2013 (BS:10/06/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie procesoperator Hout

Datum laatste wijziging: 10/06/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/03/2013 (BS:07/06/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker Textielproductielijn

Datum laatste wijziging: 07/06/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/03/2013 (BS:07/06/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator Kunststoffen (machineregelaar)

Datum laatste wijziging: 07/06/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/03/2013 (BS:06/06/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie procesoperator Voedingsindustrie

Datum laatste wijziging: 06/06/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/03/2013 (BS:06/06/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator Textielproductielijn

Datum laatste wijziging: 06/06/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/02/2013 (BS:13/03/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "graduaat in het winkelmanagement".

Datum laatste wijziging: 13/03/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/07/2012 (BS:29/08/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de deontologische code voor inspectieleden, vermeld in artikel 58 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 29/08/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/04/2012 (BS:20/06/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie tandartsassistent

Datum laatste wijziging: 20/06/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/04/2012 (BS:12/06/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie residentieel elektrotechnisch installateur

Datum laatste wijziging: 12/06/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2012 (BS:22/05/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het overlegorgaan ter uitvoering van artikel 48 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 22/05/2012
Decreet van 17/06/2011 (BS:12/07/2011)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 12/07/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/03/2011 (BS:12/07/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 12/07/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels over de werking van het college van algemeen directeurs van de hogescholen

Datum laatste wijziging: 07/07/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:04/01/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 1978 houdende organisatie van de semi-internaten in het buitengewoon onderwijs van de Staat en tot vaststelling van de personeelsnormen.

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/08/2000 (BS:26/10/2000)

Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting en samenstelling van de lokale comités voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Decreet van 25/06/1992 (BS:11/07/1992)

Decreet houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/01/1992 (BS:02/04/1992)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de toepassingsregels van de sancties inzake programmatie of rationalisatie.

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/03/2006 (BS:16/06/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende tijdelijke projecten inzake kunstinitiatie voor kansarme en/of allochtone minderjarigen

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/1991 (BS:06/09/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen.

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Koninklijk Besluit van 07/02/1974 (BS:12/03/1974)

Koninklijk besluit betreffende de wijze waarop de reisonkosten van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs ten laste genomen worden door de Staat.

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Koninklijk Besluit van 15/12/1959 (BS:18/01/1960)

Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 37 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Decreet van 23/10/1991 (BS:14/11/1991)

Decreet betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/01/1991 (BS:06/06/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de controlemaatregelen inzake de aanwending van de werkingstoelagen in het gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/07/2007 (BS:31/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren.

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/02/2004 (BS:28/06/2004)

Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de procedure voor het voorzien van ICT-nascholing door REN Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 03/03/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/10/2010 (BS:13/01/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot het referentiekader van de inspectie

Datum laatste wijziging: 13/01/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/10/2007 (BS:09/11/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 08/12/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/03/2009 (BS:09/04/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende vorming voor directeurs van de onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 28/10/2010
Decreet van 07/05/2004 (BS:31/08/2004)

Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/02/2008 (BS:14/03/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt

Datum laatste wijziging: 30/07/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/10/2008 (BS:13/11/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt

Datum laatste wijziging: 30/07/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/07/2010 (BS:30/07/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt

Datum laatste wijziging: 30/07/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/04/2010 (BS:19/05/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgen in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 19/05/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 (BS:18/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de herfinancieringsgarantie in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

Datum laatste wijziging: 18/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 (BS:10/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het statuut van de toezichthouder bij de DBFM-vennootschap in uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

Datum laatste wijziging: 10/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 (BS:03/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de zonale busbegeleiding

Datum laatste wijziging: 03/09/2009
Wet van 02/08/1963 (BS:22/08/1963)

Wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken

Datum laatste wijziging: 01/09/2009
Wet van 10/07/2008 (BS:21/08/2009)

Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de erkenning van diploma's betreffende het hoger onderwijs in de Europese Regio, gedaan te Lissabon op 11 april 1997

Datum laatste wijziging: 21/08/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/07/2006 (BS:16/10/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt

Datum laatste wijziging: 24/03/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/01/2009 (BS:24/03/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt

Datum laatste wijziging: 24/03/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/11/2008 (BS:10/03/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden ter uitvoering van het decreet van 7 december 2007 betreffende energieprestaties in scholen

Datum laatste wijziging: 10/03/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/11/2006 (BS:15/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen

Datum laatste wijziging: 23/01/2009
Decreet van 28/11/2008 (BS:16/01/2009)

Decreet betreffende de intergemeentelijke onderwijsvereniging (IGOV)

Datum laatste wijziging: 16/01/2009
Ministerieel Besluit van 14/10/2008 (BS:17/11/2008)

Ministerieel besluit houdende de erkenning als beoordelingsinstantie in het kader van de herkennings- en beoordelingsprocedure tot het verkrijgen van een titel van beroepsbekwaamheid

Datum laatste wijziging: 17/11/2008
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/05/2008 (BS:17/10/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering tot de selectie en rangschikking van nieuwbouwprojecten in onderwijs volgens de passiefhuisstandaard

Datum laatste wijziging: 17/10/2008
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/04/1991 (BS:11/07/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 08/10/2008
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/02/2007 (BS:20/03/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van tijdelijke projecten voor de Opleiding voor Opleiders van Volwassenen

Datum laatste wijziging: 01/09/2008
Decreet van 25/04/2008 (BS:13/08/2008)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van aanvragen tot afwijking van de decretaal bekrachtigde eindtermen en ontwikkelingsdoelen "informatie- en communicatietechnologie" in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/08/2008
Ministerieel Besluit van 05/05/2008 (BS:20/05/2008)

Ministerieel besluit houdende de erkenning als beoordelingsinstantie in het kader van de herkennings- en beoordelingsprocedure tot het verkrijgen van een titel van beroepsbekwaamheid

Datum laatste wijziging: 20/05/2008
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/02/2008 (BS:14/04/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van aanvragen tot afwijking van de decretaal bekrachtigde eindtermen en ontwikkelingsdoelen "informatie- en communicatietechnologie" in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/04/2008
Decreet van 07/12/2007 (BS:21/01/2008)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende het beroepsprofiel van de leraar

Datum laatste wijziging: 21/01/2008
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/10/2007 (BS:17/01/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren

Datum laatste wijziging: 17/01/2008
Decreet van 23/12/2005 (BS:30/12/2005)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 03/01/2008
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/10/2007 (BS:03/12/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden om de waarborg te verkrijgen van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Datum laatste wijziging: 03/12/2007
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/10/2007 (BS:29/11/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het beroepsprofiel van de leraar

Datum laatste wijziging: 29/11/2007
Ministerieel Besluit van 10/09/2007 (BS:25/09/2007)

Ministerieel besluit tot bepaling van de standaard voor de titel van begeleider buitenschoolse kinderopvang

Datum laatste wijziging: 25/09/2007
Ministerieel Besluit van 03/07/2007 (BS:24/07/2007)

Ministerieel besluit houdende de erkenning als beoordelingsinstantie in het kader van de herkennings- en beoordelingsprocedure tot het verkrijgen van een titel van beroepsbekwaamheid

Datum laatste wijziging: 25/07/2007
Decreet van 09/03/2007 (BS:06/04/2007)

Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen "informatie- en communicatietechnologie" in het basis- en secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/04/2007
Ministerieel Besluit van 15/12/2006 (BS:26/03/2007)

Ministerieel besluit houdende de erkenning als beoordelingsinstantie in het kader van de herkennings- en beoordelingsprocedure tot het verkrijgen van een titel van beroepsbekwaamheid

Datum laatste wijziging: 27/03/2007
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/11/2006 (BS:15/01/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bekrachtiging van de selectie en rangschikking van de scholenbouwprojecten die in aanmerking komen voor het DBFM-programma in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

Datum laatste wijziging: 15/01/2007
Ministerieel Besluit van 19/06/2006 (BS:04/07/2006)

Ministerieel besluit houdende de erkenning als beoordelingsinstantie in het kader van de herkennings- en beoordelingsprocedure tot het verkrijgen van een titel van beroepsbekwaamheid

Datum laatste wijziging: 04/07/2006
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/03/2006 (BS:30/06/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming

Datum laatste wijziging: 30/06/2006
Koninklijk Besluit van 15/05/1990 (BS:13/06/1990)

Koninklijk besluit tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen

Datum laatste wijziging: 09/01/2006
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/11/2005 (BS:29/12/2005)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt

Datum laatste wijziging: 09/01/2006
Ministerieel Besluit van 17/01/2005 (BS:28/02/2005)

Ministerieel besluit houdende erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk van het gesubsidieerd onderwijs, belast met het realiseren van nascholingsprojecten

Datum laatste wijziging: 28/02/2005
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/1999 (BS:20/10/1999)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 03/01/2005
Decreet van 30/03/1999 (BS:15/09/1999)

Decreet houdende de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen.

Datum laatste wijziging: 30/06/2004
Ministerieel Besluit van 23/09/2002

Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België als erkende instantie en houdende erkenning van de vzw Islam Vlaanderen als erkende instantie van de erkende godsiensten

Datum laatste wijziging: 23/09/2002
Ministerieel Besluit van 20/09/1993 (BS:18/12/1993)

Ministerieel besluit tot vaststelling van het bijzonder bestek voor vervoer van de leerlingen die de door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen bezoeken.

Datum laatste wijziging: 08/01/2002
Ministerieel Besluit van 17/06/1997 (BS:15/07/1997)

Ministerieel besluit tot vaststelling van het bijzonder bestek voor vervoer van de leerlingen die de door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen bezoeken.

Datum laatste wijziging: 08/01/2002
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/03/2000 (BS:28/03/2000)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden voor subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen.

Datum laatste wijziging: 22/02/2001
Koninklijk Besluit van 07/12/1978 (BS:18/01/1979)

Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige begeleiders van schoolbussen, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 28/06/1962 (BS:30/06/1962)

Koninklijk besluit betreffende de machtigingen tot gemeenschappelijk vervoer van leerlingen van onderwijsinrichtingen.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Wet van 26/04/1962 (BS:04/05/1962)

Wet betreffende het gemeenschappelijk vervoer van de leerlingen van de onderwijsinrichtingen.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 19/04/1984 (BS:11/08/1984)

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1976 tot oprichting van een Commissie voor advies voor het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 30/03/1976 (BS:13/07/1976)

Koninklijk besluit betreffende de begeleiding in de autobussen die eigendom zijn van de Staat of die hem onder contract door een natuurlijke of rechtspersoon geleend worden en die gebruikt worden voor het ophalen van de leerlingen, met uitzondering van de leerlingen van het buitengewoon onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 21/12/1984 (BS:07/03/1985)

Koninklijk besluit tot instelling van gedeconcentreerde diensten bij de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer en tot vaststelling van hun territoriale bevoegdheid.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 10/01/1990 (BS:06/07/1990)

Ministerieel besluit houdende overdracht van sommige bevoegdheden inzake het leerlingenvervoer.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 23/02/1960 (BS:15/06/1960)

Koninklijk besluit houdende tussenkomst van de Staat in de vervoerkosten der leerlingen, die zijn inrichtingen voor bewaarschoolonderwijs, voor lager, lager secundair en hoger secundair onderwijs bezoeken.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/06/1990 (BS:03/08/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de voorwaarden worden vastgesteld waaronder in bepaalde Gemeenschapsinstellingen voor observatie en opvoeding en in onthaal- en oriëntatiecentra en in de observatiecentra, ressorterend onder de bijzondere jeugdbijstand, aan de leerplicht kan worden voldaan.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Decreet van 21/12/1990 (BS:29/12/1990)

Decreet houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 31/08/1972 (BS:28/09/1972)

Ministerieel besluit betreffende de organisatie van de taalexamens, handelend over de kennis van de Duitse taal.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 25/11/1970 (BS:16/01/1971)

Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de taalexamens.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 21/09/1971 (BS:06/10/1971)

Ministerieel besluit betreffende de organisatie van de taalexamens en de vrijstellingen.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/07/1994 (BS:21/10/1994)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financieel en materieel beheer van de Vlaamse Onderwijsraad.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 14/03/1997 (BS:29/07/1997)

Koninklijk besluit houdende werking van de taalinspectie inzake onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 30/11/1966 (BS:03/12/1966)

Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm van het getuigschrift en van de taalverklaring, bedoeld bij artikel 17, vijfde lid, van de wet van 30 juli 1963, houdende taalregeling in het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 28/06/1972 (BS:07/11/1972)

Ministerieel besluit houdende het huishoudelijk reglement van de nederlandstalige examencommissie betreffende de organisatie van taalexamens bij het bestuurs-, onderwijzend en administratief personeel.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Decreet van 04/12/1972 (BS:13/02/1973)

Decreet houdende aanvulling van de taalregeling in het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 17/01/1992 (BS:15/05/1992)

Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de getuigschriften van taalbekwaamheid, uitgereikt door de taalexamencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Decreet van 22/12/1999 (BS:30/12/1999)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/06/1992 (BS:24/06/1992)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het kiesreglement voor de centrale raad van bestuur van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/1995 (BS:27/09/1995)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het kiesreglement voor de lokale schoolraden en raden van bestuur van het Gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Decreet van 18/05/1999 (BS:31/08/1999)

Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel - NO/Inspectie)

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 08/01/1988 (BS:20/02/1988)

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ordonnateurs en rekenplichtigen in de rijksscholen en rijksscholengroepen die staatsdiensten zijn met afzonderlijk beheer van het Ministerie van Onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 02/12/1969 (BS:30/12/1969)

Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de oprichting van betrekkingen van opvoeder-huismeester, directiesecretaris en beheerder in de onderwijsinrichtingen van de Staat.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 18/10/1971 (BS:22/12/1971)

Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop het bedrag van het kostgeld voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben, gekoppeld wordt aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 21/08/1978 (BS:02/09/1978)

Koninklijk besluit houdende organisatie van de semi-internaten in het buitengewoon onderwijs van de Staat en tot vaststelling van de personeelsnormen.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Decreet van 12/05/1998 (BS:30/06/1998)

Decreet tot bekrachting van twee besluiten van de Vlaamse regering die de aanvragen tot afwijking op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het gewoon basisonderwijs en de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs gelijkwaardig hebben verklaard

Datum laatste wijziging: 30/06/1998