Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Secundair onderwijs > Leren en werken >

Decreet van 10/07/2008 (BS:03/10/2008)

Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/11/2013 (BS:13/12/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/11/2013 (BS:18/12/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/10/2008 (BS:23/01/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:01/09/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 10/06/2016 (BS:17/08/2016)

Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2015 (BS:28/08/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/07/2013 (BS:07/08/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de herverdeling van de vrijgekomen subsidieerbare deelnemersuren voor de organisatie van persoonlijke ontwikkelingstrajecten

Datum laatste wijziging: 02/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2012 (BS:07/01/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 07/01/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2009 (BS:19/03/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 19/03/2009