Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

  • goedkeuringsdatum
    08 november 2013
  • publicatiedatum
    B.S.18/12/2013
  • datum laatste wijziging
    01/09/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 20-6-2014 - B.S. 2-10-2014

B.Vl.R. 10-7-2015 - B.S. 28-8-2015

B.Vl.R. 30-8-2016 - B.S. 5-10-2016

B.Vl.R. 7-7-2017 - B.S. 24-8-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, artikel 100, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012 en 19 juli 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven 8 oktober 2013;

Gelet op het advies van de beoordelingscommissie, gegeven op 21 juni 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De voortrajecten die in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring zijn de voortrajecten georganiseerd door de volgende verenigingen :

1° VZW Projectencentrum Don Bosco, François Gaystraat 129, 1150 Sint-Pieters-Leeuw :

nr. 4758 Projectencentrum Don Bosco Brussel;

2° VZW JES, Werkhuizenstraat 3-5, 1080 Sint-Jans-Molenbeek :

nr. 4740 JES Effect Gent;

nr. 4558 JES Effect Brussel;

3° VZW PROFO, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel :

nr. 4602 Profo Swift Mechelen - Work Shop-Heist op den Berg;

nr. 4609 Profo Zuid-Oost-Vlaanderen - Jong geleerd;

nr. 4607 Profo TamTam Leuven en Aarschot;

nr. 4601 Profo Sentral Antwerpen;

nr. 4606 Profo Vilvoorde Werkt - Far West;

nr. 4605 Profo Recht door Zee Oostende;

nr. 4604 Profo Voor de Wind Nieuwpoort;

nr. 4608 Profo Maatwerk Limburg;

4° VZW Werkervaringsbedrijven, Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout :

nr. 4554 VZW WEB - ACE;

5° VZW Groep Intro West-Vlaanderen, Nieuwstraat 7, 8000 Brugge :

nr. 4551 Groep Intro West-Vlaanderen - Roeselare;

nr. 4552 Groep Intro West-Vlaanderen - Kortrijk;

nr. 4550 Groep Intro West-Vlaanderen - Oostende;

nr. 4548 Groep Intro West-Vlaanderen - Brugge;

6° VZW Groep Intro Oost-Vlaanderen, Wijnveld 251, 9112 Sinaai :

nr. 4616 Groep Intro VZW Oost-Vlaanderen - Waas en Dender;

nr. 4615 Groep Intro VZW Oost-Vlaanderen - Gent en rand;

nr. 4614 Groep Intro VZW Oost-Vlaanderen - Meetjesland;

nr. 4617 Groep Intro VZW Oost-Vlaanderen - Zuid-Oost-Vlaanderen;

7° VZW Groep Intro Limburg, Molenblookstraat 1, 3600 Genk :

nr. 4578 Groep Intro VZW regio Limburg;

8° VZW Werken en Leren Antwerpen, Stoopstraat 1, bus 4, 2000 Antwerpen :

nr. 4674 WELA - Taal;

nr. 4675 WELA - Motivatie;

9° VZW De Ploeg, Duinstraat 76, 2060 Antwerpen :

nr. 4652 De Ploeg Rupelstreek;

nr. 4653 De Ploeg Mechelen;

10° VZW Argos, Sint Niklaasstraat 2, 8900 Ieper :

nr. 4573 Argos;

11° VZW Vokans, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek :

nr. 4682 Vokans - Waas en Dender;

nr. 4681 Vokans - Halle-Vilvoorde.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2013 en houdt op uitwerking te hebben op 1 september [2018].

B.Vl.R. 7-7-2017

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.