Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling voor de werkingsmiddelen in het buitengewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 en in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2016-2017

  • goedkeuringsdatum
    07 juli 2017
  • publicatiedatum
    B.S.04/08/2017
  • datum laatste wijziging
    04/08/2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 172quater, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2016;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 314/7, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2016;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 houdende de verschuiving en aanwending van werkingsmiddelen als gevolg van de toepassing van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, en houdende de verlenging van de aanwendingstermijn voor de extra werkingstoelage voor de stijging van het aantal anderstalige kleuters;

Gelet op het decreet van 28 juni 2017 houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 6 juli 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Met toepassing van artikel 172quater van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wordt aan de volgende scholen voor buitengewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2015-2016 in totaal 342.000 euro aan werkingsmiddelen toegekend. De voormelde middelen worden op de volgende wijze verdeeld :

1° medisch-pedagogisch instituut - De Kaproenen, Kaproenenhof 32, 8200 Sint-Michiels, 9988 euro;

2° medisch-pedagogisch instituut - Sterrebos, Bornstraat 52, 8800 Rumbeke, 11.955 euro; 3° basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Brug, Koebrugstraat 7, 9420 Erpe, 14.981 euro;

4° medisch-pedagogisch instituut - Kompas, Eekhoornstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, 14.981 euro;

5° basisschool voor buitengewoon onderwijs - Lentekind, Karel Keymolenstraat 35B, 1750 Lennik, 16.949 euro;

6° basisschool voor buitengewoon onderwijs - Woudlucht, Prosperdreef 3, 3001 Heverlee, 14.981 euro;

7° basisschool voor buitengewoon onderwijs - Groenlaar, Predikherenhoevestraat 31, 2840 Reet, 19.143 euro;

8° basisschool voor buitengewoon onderwijs - Wilgenduin, Vogelenzangstraat 115, 2920 Kalmthout, 16.949 euro;

9° medisch-pedagogisch instituut - De Mast, Pater Damiaanstraat 10, 2460 Kasterlee, 15.587 euro;

10° medisch-pedagogisch instituut - De Dageraad, Tapstraat 12, 3720 Kortessem, 11.955 euro;

11° gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - Oase, De Bavaylei 130, 1800 Vilvoorde, 4464 euro;

12° gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - Parkschool, Geldenaaksebaan 18, 3001 Leuven, 5599 euro;

13° gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - `t Schakeltje, Borreshoefstraat 10, 3650 Dilsen-Stokkem, 4464 euro;

14° provinciale lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Zeppelin, Assenedesteenweg 78, 9060 Zelzate, 2724 euro;

15° gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Klimop, Theophiel Toyeplein 9, 8550 Zwevegem, 5599 euro;

16° gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - Kasterlinden, Dilbeekstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem, 5599 euro;

17° gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Leerexpert, August Leyweg 14, 2020 Antwerpen, 5599 euro;

18° gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Zonnepoort, Sint-Lievenspoortstraat 2, 9000 Gent, 7264 euro;

19° gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - GIBLO, Schransdriesstraat 47, 2340 Beerse, 5599 euro;

20° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Levensblij, Galgestraat 2, 9700 Oudenaarde, 15.814 euro;

21° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Korenbloem, Korenbloemstraat 17, 9000 Gent, 12.258 euro;

22° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Don Bosco, Bergemeersenstraat 106, 9300 Aalst, 13.771 euro;

23° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Klimop, Pluimstraat 22, 8600 Diksmuide, 13.771 euro;

24° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Klimrank, Deken De Bolaan 2, 8970 Poperinge, 12.106 euro;

25° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Heilig Hartschool, Clivialaan 9, 8400 Oostende, 13.771 euro;

26° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Sint-Martinusschool, E. Van Dorenlaan 145, 3600 Genk, 16.040 euro;

27° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Brug, Maasheide 17, 3580 Beringen, 12.106 euro;

28° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - St.-Elisabethschool, Steenovenstraat 20A, 3990 Peer (Wijchmaal), 12.106 euro;

29° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Ter Elst, Zandstraat 30, 2570 Duffel, 12.106 euro;

30° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Windekind, Schapenstraat 98, 3000 Leuven, 13.771 euro.

Art. 2.

Met toepassing van artikel 172quater van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wordt aan de volgende scholen voor buitengewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2016-2017 in totaal 630.000 euro aan werkingsmiddelen toegekend. De voormelde middelen worden op de volgende wijze verdeeld :

1° medisch-pedagogisch instituut - De Kaproenen, Kaproenenhof 32, 8200 Sint-Michiels, 11.874 euro;

2° medisch-pedagogisch instituut - Sterrebos, Bornstraat 52, 8800 Rumbeke, 26.447 euro;

3° basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Brug, Koebrugstraat 7, 9420 Erpe, 11.739 euro;

4° medisch-pedagogisch instituut - Kompas, Eekhoornstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, 8366 euro;

5° lagere school voor buitengewoon onderwijs - Lentekind, Karel Keymolenstraat 35B, 1750 Lennik, 27.458 euro;

6° basisschool voor buitengewoon onderwijs - Woudlucht, Prosperdreef 3, 3001 Heverlee, 13.358 euro;

7° basisschool voor buitengewoon onderwijs - Groenlaar, Predikherenhoevestraat 31, 2840 Reet, 18.080 euro;

8° basisschool voor buitengewoon onderwijs - Wilgenduin, Vogelenzangstraat 115, 2920 Kalmthout, 15.990 euro;

9° medisch-pedagogisch instituut - De Mast, Pater Damiaanstraat 10, 2460 Kasterlee, 22.870 euro;

10° medisch-pedagogisch instituut - De Dageraad, Tapstraat 12, 3720 Kortessem, 16.867 euro;

11° basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Bloesem (3426), Halmaalweg 31, 3800 Sint-Truiden, 9715 euro;

12° medisch-pedagogisch instituut - Zonneweelde, Speelpleinstraat 75, 3920 Lommel, 8366 euro;

13° medisch-pedagogisch instituut - De Oase, Voskenslaan 362, 9000 Gent, 16.394 euro;

14° medisch-pedagogisch instituut - `t Vurstjen, Vurstjen 25, 9940 Evergem, 20.847 euro;

15° medisch-pedagogisch instituut - `t Craeneveld, Serpentstraat 63, 9700 Oudenaarde, 10.457 euro;

16° gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - Oase, De Bavaylei 130, 1800 Vilvoorde, 6747 euro;

17° gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - Parkschool, Geldenaaksebaan 18, 3001 Leuven, 4993 euro;

18° gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - `t Schakeltje, Borreshoefstraat 10, 3650 Dilsen-Stokkem, 4250 euro;

19° provinciale lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Zeppelin, Assenedesteenweg 78, 9060 Zelzate, 3980 euro;

20° gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Klimop, Theophiel Toyeplein 9, 8550 Zwevegem, 5735 euro;

21° gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - Kasterlinden, Dilbeekstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem, 11.537 euro;

22° gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Leerexpert, August Leyweg 4, 2020 Antwerpen, 15.990 euro;

23° gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Zonnepoort, Sint-Lievenspoortstraat 2, 9000 Gent, 11.469 euro;

24° gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - GIBLO, Schransdriesstraat 47, 2340 Beerse, 7489 euro;

25° gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - Elzenhof, Nieuwland 1, 3200 Aarschot, 4250 euro;

26° gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Zon, Oostrozebekestraat 15, 8770 Ingelmunster, 3980 euro;

27° gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - SAIO, De Billemontstraat 77, 2440 Geel, 7489 euro;

28° gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Ganzeveer, Ganzenstraat 15, 8000 Brugge, 4993 euro;

29° gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - MOZA-IK, Heiveld 17, 1745 Opwijk, 4993 euro;

30° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Levensblij, Galgestraat 2, 9700 Oudenaarde, 18.013 euro;

31° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Korenbloem, Korenbloemstraat 17, 9000 Gent, 14.843 euro;

32° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Don Bosco, Bergemeersenstraat 106, 9300 Aalst, 19.970 euro;

33° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Klimop, Pluimstraat 22, 8600 Diksmuide, 13.493 euro;

34° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Sint-Martinusschool, E. Van Dorenlaan 145, 3600 Genk, 6477 euro;

35° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Brug, Maasheide 17, 3580 Beringen, 6477 euro;

36° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - St.-Elisabethschool, Steenovenstraat 20A, 3990 Peer (Wijchmaal), 7016 euro;

37° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Het Noordveld, Noordveldstraat 31, 8200 Sint-Andries, 9850 euro;

38° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - 't Brugje, Lindendreef 16, 8630 Veurne, 10.660 euro;

39° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Sprong, Rekollettenstraat 48, 8500 Kortrijk, 12.279 euro;

40° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Torretjes, Bruggestraat 23, 8820 Torhout, 12.414 euro;

41° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Sint-Rafaël, Kallobaan 3, 9120 Beveren, 13.628 euro;

42° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Leieland, Kouter 93, 9800 Deinze, 14.168 euro;

43° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Instituut mevrouw Govaerts, Kastanjedreef 12, 2220 Heist-op-den-Berg, 8500 euro;

44° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Brem, Oude Arendonksebaan 36, 2360 Oud-Turnhout, 9175 euro;

45° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Ring, Noord-Brabantlaan 79, 2300 Turnhout, 9175 euro;

46° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Sint-Rafaël, Kerklei 44, 2960 Sint-Job-in-`t-Goor, 10.660 euro;

47° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Sint-Jozefinstituut, Canadalaan 252, 2030 Antwerpen, 10.660 euro;

48° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs 1/8 - Berkenbeek, Nieuwmoersesteenweg 113b, 2990 Wuustwezel, 10.660 euro;

49° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Mariadal, Klein Overlaar 3, 3320 Hoegaarden, 10.120 euro;

50° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Sint-Franciscus, Luitenant Jacopsstraat 41, 1750 Lennik, 10.255 euro;

51° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Sprankel, Nekkerspoelstraat 358A, 2800 Mechelen, 14.573 euro;

52° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Klavertje 4, Witherenstraat 32, 1800 Vilvoorde, 9985 euro;

53° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Ter Bank, Tervuursesteenweg 295, 3001 Heverlee, 16.462 euro;

54° vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Berk, Kloosterbeekstraat 7, 3500 Hasselt, 10.525 euro;

55° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Parcivalschool, Lamorinièrestraat 75, 2018 Antwerpen, 1957 euro;

56° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Ritmica, Wouwstraat 44, 2540 Hove, 877 euro;

57° vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Mijn Oogappel, Bruyningstraat 56A, 8510 Marke, 405 euro.

Art. 3.

Met toepassing van artikel 314/7 van de codex secundair onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, wordt aan de volgende scholen voor buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2016-2017 in totaal 76.000 euro aan werkingsmiddelen toegekend. De voormelde middelen worden op de volgende wijze verdeeld :

1° stedelijke school buitengewoon secundair onderwijs De Vest, Vestenstraat 14, 1800 Vilvoorde, 3774 euro;

2° De Leerexpert Dullingen, Dullingen 46, 2930 Brasschaat, 9277 euro;

3° stedelijk buitengewoon secundair onderwijs Instituut Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74, 9000 Gent, 5032 euro;

4° gemeentelijke school buitengewoon secundair onderwijs `t Schoolhuis, Schoolstraat 11, 1745 Opwijk, 1939 euro;

5° provinciale school voor buitengewoon secundair onderwijs - Spectrum, Platteput 4, 9255 Buggenhout, 2149 euro;

6° GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs Baken, Bellestraat 89, 9100 Sint-Niklaas, 7495 euro;

7° GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs De Mast, Kempenstraat 32, 2460 Kasterlee, 9120 euro;

8° GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs Sterrebos, Bornstraat 52, 8800 Rumbeke, 9120 euro;

9° buitengewoon secundair onderwijs Wagenschot, Steenweg 2, 9810 Eke, 3459 euro;

10° vrije gesubsidieerde busoschool Parcival-Steinerschool voor buitengewoon onderwijs, Lamorinièrestraat 77, 2018 Antwerpen, 681 euro;

11° buitengewoon secundair onderwijs Haverlo, Weidestraat 156, 8310 Assebroek, 12.894 euro;

12° buitengewoon secundair onderwijs Sint-Jozef, Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 Gent, 11.059 euro.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op de dag dat het Vlaams Parlement de aangepaste uitgavenbegroting 2017 goedgekeurd heeft.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.