Formulieren

Verklaring over een anderstalige nieuwkomer
doc. nr. 02545

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier verklaart u dat uw kind een anderstalige nieuwkomer is.

Wie vult dit formulier in?

Een ouder of de persoon die de minderjarige onder zijn bewaring heeft, vult dit formulier in.

- Bijlage bij omzendbrief BaO/2006/03


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Het formulierenteam is niet op volle sterkte aanwezig in de periode van 21/07 tot en met 15/08. Het actualiseren van de website en het beantwoorden van vragen kan dus vertraging oplopen.