Formulieren

Verklaring over een anderstalige nieuwkomer
doc. nr. 02545

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier verklaart u dat uw kind een anderstalige nieuwkomer is.

Wie vult dit formulier in?

Een ouder of de persoon die de minderjarige onder zijn bewaring heeft, vult dit formulier in.

- Bijlage bij omzendbrief BaO/2006/03


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert