Formulieren

Melding van schoolverandering
doc. nr. 00373

De nieuwe school bezorgt dit formulier aangetekend of tegen afgifte van ontvangstbewijs aan de oorspronkelijke school van het kind om de schoolverandering mee te delen. Als dit formulier niet aangetekend verstuurd wordt, bevestigt de directie van de oorspronkelijke school de ontvangst van dit formulier door de rubriek Ontvangstbewijs in te vullen en dit formulier terug te bezorgen aan de nieuwe school. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de dag waarop de directie van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de oorspronkelijke school. De poststempel van de aangetekende brief of de datum van het ontvangstbewijs gelden als bewijs.

- Bijlage bij omzendbrief BaO/97/12


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert