Formulieren

Melding van schoolverandering
doc. nr. 00373

Met dit formulier deelt een school de inschrijving van een kind mee aan de oorspronkelijke school van het kind. Als dit formulier niet aangetekend verstuurd wordt, bevestigt de directie van de oorspronkelijke school de ontvangst van dit formulier door de rubriek Ontvangstbewijs in te vullen en dit formulier terug te bezorgen aan de nieuwe school.

De nieuwe school vult dit formulier in. Een ouder van het kind en de directeur ondertekenen dit formulier.

- Bijlage bij omzendbrief BaO/97/12


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Het formulierenteam is niet op volle sterkte aanwezig in de periode van 21/07 tot en met 15/08. Het actualiseren van de website en het beantwoorden van vragen kan dus vertraging oplopen.