Formulieren

Formulieren voor directies en administraties, onderwijspersoneel, ouders, leerlingen, studenten, cursisten en iedereen die bij onderwijs betrokken is.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Het formulierenteam is niet op volle sterkte aanwezig in de periode van 21/07 tot en met 15/08. Het actualiseren van de website en het beantwoorden van vragen kan dus vertraging oplopen.