Formulieren

Aanvraag voor een Melding van keuze van levensbeschouwing
doc. nr. 00519

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een nieuw formulier Melding van keuze van levensbeschouwing aan.

Wie vult deze aanvraag in?
Een ouder, de voogd of degene aan wiens hoede het kind is toevertrouwd, of de leerling die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, vult dit formulier in.

Aan wie en wanneer bezorgt u dit formulier?
Bezorg dit formulier aan de directie. U ontvangt dan een nieuw exemplaar van het formulier Melding van keuze van levensbeschouwing.


 

- Bijlage bij omzendbrief GD/2002/05


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert