Inschrijven

Vormingsaanbod voor preventiemedewerkers en coaches

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

De coördinatie van het startbanenproject ‘Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen’ biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor preventiemedewerkers en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

Preventiemedewerkers

1. Tweedaagse introductiecursus voor JoJo-preventiemedewerkers

Inhoud

Data en locaties

Tijdens deze tweedaagse vorming krijg je als preventiemedewerker een beter inzicht in het startbanenproject en de mogelijkheden die het jou biedt. Eerst wordt uitgebreid stilgestaan bij je takenpakket en je rechten en plichten als startbaner. Ook de verschillende opleidingsmogelijkheden voor JoJo-medewerkers komen aan bod. Tot slot leer je een aantal praktische zaken die goed van pas zullen komen in je omgang met leerlingen. Deze vorming biedt je bovendien de kans om ervaringen uit te wisselen met andere preventiemedewerkers en al je vragen over het project te stellen.

Het is verplicht dat alle preventiemedewerkers deze opleiding één keer volgen tijdens hun tewerkstelling! Inschrijven? Klik links op ‘inschrijven’ om het inschrijvingsformulier in te vullen!.

Waar? VAC Gent , Koningin Maria Hendrikaplein 70 Gent
Wanneer?

28 en 29 september 2017

Uur? 9h tot 16.30 uur
Waar? VAC Leuven, Diestsepoort 6 Leuven
Wanneer? 16 en 17 november 2017
Uur? 09.00 - 16.30 uur

Inschrijven 
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 15 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

2. Sociale media op school (eendaagse vorming)

Inhoud

Data en locaties

Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat; ze zijn niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. En dat merk je ook op de speelplaats! Pesten stopt niet wanneer de schoolbel rinkelt, andersom hebben online haatspraak en cyberpesten ook invloed op het schoolleven.  Hoe maak je jongeren (offline) weerbaar op het internet? Hoe laat je hen kritisch nadenken over hun internetgebruik? Maar ook; hoe kan je sociale media op een positieve manier gebruiken binnen de school? Tijdens deze vorming leer je het allemaal!

Inschrijven? Klik  links op ‘inschrijven’ om het inschrijvingsformulier in te vullen!.

Waar? VAC Hasselt, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt
Wanneer?

19 mei 2017

Uur? 09.00 - 16.30 uur
Waar? VAC Antwerpen,  Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen
Wanneer? 24 oktober 2017
Uur? 09.00 - 16.30 uur

Inschrijven 

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 15 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

3. Herstelgericht werken (tweedaagse vorming) 

Inhoud

Data en locaties

Of we het nu willen of niet, daar waar mensen samen leven zijn er goede momenten maar ook momenten van spanning of conflict. Op school is dit zeker niet anders. Maar hoe pak je zulke spanningen aan? In deze vorming leer je op een herstelgerichte manier hiermee omgaan. Een herstelgerichte aanpak wijkt op een aantal essentiële punten af van de traditionele aanpak. Bij herstelgericht werken gaat de aandacht naar de aangerichte schade en naar de noden van het slachtoffer. Alle betrokkenen bij een incident krijgen een actieve rol toegemeten in het herstelproces, iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid en is open over zijn gevoelens. Gesprekscirkels nemen een centrale plaats in binnen het herstelgericht werken. Benieuwd geworden? Schrijf je snel in!

Inschrijven? Klik  links op ‘inschrijven’ om het inschrijvingsformulier in te vullen!.

Waar? VAC Gent , Koningin Maria Hendrikaplein 70 Gent
Wanneer?

12 en 13 juni 2017

Uur? 9h tot 16.30 uur
Waar? VAC Leuven, Diestsepoort 6 Leuven
Wanneer? 7 en 8 december 2017
Uur? 09.00 - 16.30 uur

Inschrijven 

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 15 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

4. Infosessie meerdaagse trajectbegeleiding

Inhoud

Data en locaties


Deze infosessie vertelt je meer over de inhoud en praktische kant van de vorming 'trajectbegeleiding'. Wie na afloop van de sessie geïnteresseerd is om de trajectbegeleiding te volgen, kan meteen een gesprek hebben met de trajectbegeleider. In het gesprek wordt nagegaan of trajectbegeleiding iets voor jou is. Als je kandidaat bent, wordt op basis van het gesprek beslist of je al dan niet geselecteerd wordt voor de trajectbegeleiding. 

Het totale traject omvat naast de infosessie 3 vormingsdagen , een exitgesprek en een terugkomdag. 

Benieuwd? Hieronder lichten we alvast een tipje van de sluier op!

“Ik heb geen idee wat ik wil doen wanneer mijn startbaan afloopt.” “Na lang zoeken, heb ik nog steeds niet de opleiding gevonden die bij mij past.” “Solliciteren, wat is dat?”

Herken je jezelf in bovenstaande uitspraken? Dan is trajectbegeleiding vast iets voor jou! In deze dagen trajectbegeleiding gaan we SAMEN met jullie een plan maken voor de toekomst.

Hoe?
We ontdekken wat jullie talenten en kwaliteiten zijn.
We gaan aan de slag met vragen en thema’s die jullie zelf aanbrengen.
We werken gevarieerd, zowel in groep als individueel.
We zijn geen fan van saaie sessies,  maar gebruiken creatieve en actieve oefeningen.
We bouwen aan jullie sociale skills en sociale netwerk. 

Inschrijven voor de infosessie? Klik links op ‘inschrijven’ om het inschrijvingsformulier in te vullen. Opgelet: Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 25! 

Waar? VAC Hasselt, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt
Wanneer?

12 mei 2017

Uur? 08.30 – 12.30 uur OF 13.00 – 17.00 uur (Na inschrijving ontvang je bericht op welk uur je wordt verwacht.)
Waar? VAC Gent , Koningin Maria Hendrikaplein 70 Gent
Wanneer? 19 september 2017
Uur? 08.30 – 12.30 uur OF 13.00 – 17.00 uur (Na inschrijving ontvang je bericht op welk uur je wordt verwacht.)
Waar? VAC Antwerpen,  Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen
Wanneer?

13 november 2017

Uur? 08.30 – 12.30 uur OF 13.00 – 17.00 uur (Na inschrijving ontvang je bericht op welk uur je wordt verwacht.)

Inschrijven 
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 25 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier 

5. Tweedaagse introductiecursus voor COACHES van preventiemedewerkers en medewerkers verkeersveiligheid/schoolspotters

Inhoud

Data en locaties

Een goede begeleiding van de startbaners is een noodzakelijke voorwaarde om het startbanenproject te doen slagen. Daarom willen wij elke coach warm maken voor de introductiecursus voor coaches.
Tijdens de eerste dag bekijken we wat het startbanenproject inhoudt. Hierbij komen de rechten en plichten en het takenpakket van een startbaner aan bod. Daarnaast wordt er ingegaan op uw rol als coach en hoe u een correcte begeleidershouding toepast.
Tijdens de tweede dag verdiepen we ons verder in de belangrijkste principes van een goede begeleiding. Er wordt gewerkt rond conflicthantering en de herstelgerichte aanpak. U leert hoe u inspirerend en waarderend kan coachen om zo het beste te kunnen halen uit het project op uw school.
Dit alles wordt opgebouwd aan de hand van eigen voorbeelden en cases. U krijgt dus uitgebreid de kans om ervaringen en ideeën uit te wisselen met andere coaches.
Wij verwachten dat alle coaches de introductiecursus minstens eenmaal volgen!
Inschrijven? Klik links op ‘inschrijven’ om het inschrijvingsformulier in te vullen.

! Deze vorming is zowel voor coaches van preventiemedewerkers als coaches van medewerkers verkeersveiligheid/schoolspotters.

Waar? VAC Antwerpen,  Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen
Wanneer?

12 en 13 oktober 2017

Uur? 9h tot 16.30 uur
Waar? VAC Hasselt, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt
Wanneer? 23 en 24 november 2017
Uur? 09.00 - 16.30 uur

Inschrijven 
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 15 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

6. Intervisie voor COACHES van preventiemedewerkers en medewerkers verkeersveiligheid/schoolspotters

Inhoud

Data en locaties

Deze vorming bouwt verder op de onderwerpen die behandeld worden tijdens de introductiecursus voor coaches. De intervisie is opgebouwd rond vragen en noden die coaches zelf delen vanuit hun eigen praktijk. Mogelijke problemen worden gezamenlijk besproken en ‘good-practices’ kunnen uitgewisseld worden. Een professionele begeleider leidt alles in goede banen en voorziet deelnemers van goede raad en een aantal praktische tips.
Coaches kunnen enkel inschrijven indien zij eerder aan de introductiecursus hebben deelgenomen!
Inschrijven? Klik links op ‘inschrijven’ om het inschrijvingsformulier in te vullen. Opgelet: het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 8 personen!

! Deze vorming is zowel voor coaches van preventiemedewerkers als coaches van medewerkers verkeersveiligheid/schoolspotters.

Waar? Boudewijngebouw Brussel, Boudewijnlaan 30 Brussel
Wanneer?

5 mei 2017

Uur? 9h tot 16.30 uur

Inschrijven 
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 8 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

 
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Scholen Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan 15 (lokaal 4A11)
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Marlies De Witte (marlies.dewitte@ond.vlaanderen.be
Stien Roes (stien.roes@ond.vlaanderen.be)
Judith Mievis (judith.mievis@ond.vlaanderen.be)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over het JoJo-project of de inschrijvingen, kunt u contact opnemen met:

jojo@vlaanderen.be

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Scholen Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs
Koning Albert II-laan 15 (lokaal 4A11)
1210 Brussel
Tel 02/553.88.29 
http://www.agodi.be/jojo-project

Coördinatoren:

Stien Roes (stien.roes@ond.vlaanderen.be)
Judith Mievis (judith.mievis@ond.vlaanderen.be)