Inschrijven

NGVO studiedag 9 juni 2017 Den Haag

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Receptie

PrivacyStartpagina

Thema en programma NGVO studiedag 9 juni 2017 Den Haag

Leren in de 21e eeuw. Een eenzame opgaaf? Een vak apart?

  

Hoe persoonlijk kan, wil en moet het leren in ons onderwijs zijn?  Wat heeft dit voor gevolgen voor alle betrokkenen? En leidt onderwijs op maat van iedere leerling überhaupt tot meer gelijke onderwijskansen?

 

Wat betekent de ontwikkeling naar het personaliseren van het leren voor

•          de leerling/student als persoon in wording?

•          de leraar als individuele professional en als lid van het schoolteam?

•          de school als dynamische onderwijsorganisatie?

•          de overheid als bewaker van de gelijkheid van onderwijskansen?

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op 9 juni 2017, van 9u45 tot16u.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken.

 

Locatie

Ministerie van onderwijs

Rijnstraat 50

2515 XP  Den Haag

Ingang tegenover Den Haag centraal station

 

Inschrijven

 

We vragen 25€ om deel te nemen,  vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 70 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan tot uiterlijk 4 juni en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

Programma

Dagprogramma

 

Ochtend gedeelte

(onthaal vanaf 9u45 - start programma 10.15 uur)

Opening
dagvoorzitter Jeroen Backs

Welkomstwoord

Simon Steen, voorzitter NGVO

Plenaire lezingen

·       De achtergronden van het centraal plaatsen van de leerling
Prof Dries Deweer

·       De veranderende rol van de leraar in de context van het personaliseren van het leren
Prof Meindert Flikkema

·       De veranderende overheidssturing op het onderwijs in het licht van een decentrale borging van gelijkheid van onderwijskansen
Prof Martijn van der Steen 

Lunch

Middaggedeelte
Drie workshops

1.    Passend Onderwijs als uitdrukking van het personaliseren van het leren

Sui Lin Goei/Caroline Gijselinckx

2.    De leraar als individuele professional en als teamlid

Lex Stomp / Ann Martin

3.    De school als dynamische onderwijsorganisatie

Virginie Marz / Sylvia van de Bunt

Opiniërende dagsluiting
Prof. Em. Roger Standaert

Aangeklede borrel
(16.00 uur)

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt je persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Je naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Koen Scherre

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 15 - 5 C 02
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Koen Scherre

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van je gegevens in ons bestand. Je kan zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over de NGVO studiedag en je inschrijving kan je contact opnemen met Koen Scherre, strategischonderwijsbeleid@vlaanderen.be