Inschrijven

Vormingsaanbod startbanen Verkeersveiligheid

Gegevens van de werkgever

Gegevens van de deelnemer
Startpagina

De coördinatie van het startbanenproject Verkeersveiligheid biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor startbaners Verkeersveiligheid (VeVe’s), schoolspotters en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

Startbaners verkeersveiligheid

1. Introductiecursus voor startbaners Verkeersveiligheid en Schoolspotters

Inhoud

Data en locaties

Tijdens deze vormingsvoormiddag krijg je een beter inzicht in het startbanenproject en de mogelijkheden die het jou biedt. Eerst wordt uitgebreid stilgestaan bij je takenpakket en je rechten en plichten als startbaner. Ook de verschillende opleidingsmogelijkheden komen aan bod. Natuurlijk is er ook ruimte om uitgebreid vragen te stellen over het project of bepaalde ‘cases’ te bespreken.

Het is verplicht voor elke startbaner om deze vorming één keer te volgen. Inschrijven? Klik  links op ‘inschrijven’ om het inschrijvingsformulier in te vullen! Opgelet: maximum aantal deelnemers is beperkt tot 20!

Waar? Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel
Wanneer? 20 september 2017
Uur? 09.00 – 12.30 uur

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 20 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

2. Verkeersdag

Inhoud

Data en locaties

Verkeer saai? Nee, helemaal niet! Dat weet jij als medewerker verkeersveiligheid maar al te goed! Maar hoe maak je dat duidelijk aan kinderen en jongeren? Tijdens deze verkeersdag komen verschillende thema’s (bijvoorbeeld zichtbaarheid, gordeldracht, afleiding, alcohol en drugs in het verkeer) aan bod op een toffe en interactieve manier. De begeleider leert je hoe je verkeersveiligheid leuk en interessant maakt voor leerlingen door het gebruik van ludieke situatieschetsen, coole filmpjes en toffe activiteiten.
Klik  links op ‘inschrijven’ om het inschrijvingsformulier in te vullen! Opgelet: maximum aantal deelnemers is beperkt tot 20!

Waar? VAC Antwerpen,  Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen
Wanneer? 6 oktober 2017
Uur? 09.00 – 16.30 uur

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 20 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

 
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Scholen Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan 15 (lokaal 4B27)
1210 Brussel 

Verantwoordelijken

Stien Roes (stien.roes@ond.vlaanderen.be)

Marlies De Witte (marlies.dewitte@ond.vlaanderen.be)

Judith Mievis (judith.mievis@ond.vlaanderen.be)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over het JoJo-project of de inschrijvingen, kunt u contact opnemen met:

veve@vlaanderen.be

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Scholen Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs
Koning Albert II-laan 15 (lokaal 2M08)
1210 Brussel
Tel 02/553.88.29 of 02/553.88.56
Fax 02/553.89.75
http://www.agodi.be/veve-project 

Coördinator:

Marlies De Witte (marlies.dewitte@ond.vlaanderen.be)