Inschrijven

Infosessie CVO en CBE: start schooljaar 2017-2018

Ik neem deel aan de broodjeslunch


Privacyvoorwaarden

Deelnemerslijst

Startpagina

Infosessie start schooljaar

Op donderdag 24 augustus vindt de jaarlijkse infosessie voor de CVO en CBE plaats. Vooraf inschrijven is verplicht. Vanaf 9 u. is er onthaal voorzien, de infosessie start om 9u.30. Na de infosessie kan je deelnemen aan de broodjeslunch. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit: 

o Overzicht omkadering 2017-2018
o Nieuwe regelgeving volwassenenonderwijs
o Inspectie 2.0 voor het VWO
o Personeel: aandachtspunten nieuwe regelgeving, aangifte sociaal risico, output vernieuwd salarissysteem, zendingen 01/09/2017, nieuw organogram cel personeel
o Dashboard dataloep
o Verificatie: klemtonen schooljaar 2017-2018
o Controle extra middelen NT2
o Planning DAVINCI: studiebewijsnotificatie, registreren opleidingscheques, Europese regels dataveiligheid
o Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Praktische info

Wanneer: donderdag 24 augustus van 9u tot 13u

Waar: Auditorium van het H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Routebeschrijving: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/wegbeschrijving-vlaams-ministerie-van-onderwijs-en-vorming

Programma

Vanaf 9 u. is er onthaal voorzien, de infosessie start om 9u30. Na de infosessie kan je deelnemen aan de broodjeslunch. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit: 

Overzicht omkadering 2017-2018
Nieuwe regelgeving volwassenenonderwijs
Inspectie 2.0 voor het VWO
Personeel: aandachtspunten nieuwe regelgeving, aangifte sociaal risico, output vernieuwd salarissysteem, zendingen 01/09/2017, nieuw organogram cel personeel
Dashboard dataloep
Verificatie: klemtonen schooljaar 2017-2018
Controle extra middelen NT2
Planning DAVINCI: studiebewijsnotificatie, registreren opleidingscheques, Europese regels dataveiligheid
Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt je persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Je naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Evi Verduyckt (evi.verduyckt@ond.vlaanderen.be)

Aron De Hondt (aron.dehondt@ond.vlaanderen.be)

Dave Bonte (dave.bonte@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van je gegevens in ons bestand. Je kan zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be