Inschrijven

Vormingssessies schoolkeukens

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

E-mailadres

Gelieve in te schrijven via een persoonlijk e-mailadres, zodat u achteraf een evaluatieformulier en deelnameattest kan bezorgd worden.

Privacy


Startpagina

In 2017 organiseert het Departement Onderwijs en Vorming samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Vlaams Instituut voor Gezond Leven (voorheen VIGeZ) een aantal opleidingssessies voor scholen die maaltijden aanbieden aan hun leerlingen.

Doel?
Vorming op maat aan het personeel dat instaat voor de bereiding en/of organisatie van de schoolmaaltijden. 

Het programma is in twee delen ingedeeld.

Deel 1: aandacht voor goede hygiënepraktijken
Het FAVV licht de goede keukenhygiënepraktijken toe. Voedselveiligheid is een essentieel aandachtspunt bij de organisatie van schoolmaaltijden. Zowel scholen met een eigen keuken als scholen die samenwerken met een cateraar of traiteur hebben een aantal belangrijke verantwoordelijkheden en verplichtingen wat betreft voedselveiligheid. Tijdens de opleiding gaat het FAVV in detail in op deze materie.

Deel 2: nieuwe aanbevelingen voor schoolmaaltijden 
Het Vlaams Instituut voor Gezond Leven licht de nieuwe aanbevelingen voor schoolmaaltijden toe. Deze aanbevelingen zijn geformuleerd op basis van het nieuwe voedingsmodel dat het Vlaams Instituut voor Gezond Leven in september lanceert als vervanger van de actieve voedingsdriehoek. 
Het Vlaams Instituut voor Gezond Leven gaat tijdens de opleiding in op een aantal belangrijke aanbevelingen bij de organisatie van de schoolmaaltijd, waaronder:
Hoe is een evenwichtige schoolmaaltijd samengesteld? 
Hoe kunnen we schoolpersoneel, leerlingen en ook ouders optimaal betrekken bij de organisatie van de schoolmaaltijden? 
Hoe zorgen we voor een positieve beleving van de schoolmaaltijden?

De opleidingssessies worden in elke provincie georganiseerd.

Tijdens deze opleidingen zal u het nodige didactische materiaal bezorgd worden. Na afloop ontvangt u een aanwezigheidsattest.

Praktische informatie

1) Provincie Oost-Vlaanderen

Datum en uur
De vormingssessie vindt plaats op woensdag 25 oktober 2017, van 09u00 tot 13u00.

Locatie
De vormingssessie vindt plaats in het Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent), Koningin Maria Hendrikaplein 70 te 9000 Gent – vergaderzaal 21.04 Jacob van Artevelde.

Bereikbaarheid

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/virginie-lovelinggebouw-vac-gent

2) Provincie Antwerpen (Deze sessie werd geannuleerd!)

Datum en uur
De vormingssessie vindt plaats op woensdag 8 november 2017, van 09u00 tot 13u00.

Locatie
De vormingssessie vindt plaats in het Anna Bijnsgebouw (VAC Antwerpen), Lange Kievitstraat 111-113 te 2018 Antwerpen – vergaderzalen 2.16 Jordaens en 2.17 Rubens.

Bereikbaarheid

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/anna-bijnsgebouw-vac-antwerpen

3) Provincie West-Vlaanderen

Datum en uur
De vormingssessie vindt plaats op woensdag 22 november 2017. Er is een telkens een sessie in de voor- en namiddag (9u00-13u00 en 13u00-17u00) voorzien.

Locatie
De vormingssessie vindt plaats in het Jacob van Maerlantgebouw (VAC Brugge), Koning Albert I-laan 1-2 te 8200 Brugge – vergaderzaal 0D34 Quercus (VC).

Bereikbaarheid

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/jacob-van-maerlantgebouw-vac-brugge

4) Provincie Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Datum en uur
De vormingssessie vindt plaats op woensdag 29 november 2017, van 09u00 tot 13u00.

Locatie
De vormingssessie vindt plaats in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 te 1000 Brussel – 1G20 auditorium.

Bereikbaarheid

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/graaf-de-ferrarisgebouw

5) Provincie Limburg

Datum en uur
De vormingssessie vindt plaats op woensdag 6 december 2017, van 09u00 tot 13u00.

Locatie
De vormingssessie vindt plaats in het Hendrik van Veldekegebouw (VAC Hasselt), Koningin Astridlaan 50 te 3500 Hasselt – 0A54 Herckenrode zaal.

Bereikbaarheid

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/hendrik-van-veldekegebouw-vac-hasselt

Programma

09.00 11.00 Goede hygiënepraktijken
FAVV
11.00 13.00 Voorstelling nieuw voedingsmodel
Vlaams Instituut voor Gezond Leven (voorheen VIGeZ)

In West-Vlaanderen is er zowel een voor- als een namiddagsessie voorzien

13.00 15.00 Goede hygiënepraktijken
FAVV
15.00 17.00 Voorstelling nieuw voedingsmodel
Vlaams Instituut voor Gezond Leven (voorheen VIGeZ)

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding
Lokaal 1A14
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Anthony Kets
e-mail: anthony.kets@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over de opleidingssessies schoolkeukens kan u contact opnemen met anthony.kets@ond.vlaanderen.be

Voor vragen over uw inschrijving kan u contact opnemen met jurgen.lammens@ond.vlaanderen.be