Inschrijven

Vormingssessie schoolkeukens

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

E-mailadres

Gelieve in te schrijven via een persoonlijk e-mailadres, zodat u achteraf een evaluatieformulier en deelnameattest kan bezorgd worden.

Privacy

Startpagina

Op dinsdag 23 oktober 2018 organiseert het Departement Onderwijs en Vorming samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) opnieuw een opleidingssessie voor scholen die maaltijden aanbieden aan hun leerlingen. 

De bedoeling van deze opleidingssessies is vorming op maat te geven aan het personeel dat keukentaken op zich neemt en de verantwoordelijken van de keuken en / of de scholen.

Tijdens deze opleidingen zal u ook het nodige didactische materiaal bezorgd worden. Na afloop ontvangt u elektronisch een deelnameattest.

Praktische informatie

Datum en uur
De opleiding vindt plaats op dinsdag 23 oktober 2018, van 9u00 tot 13u00.

Locatie
De opleiding vindt plaats in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 te 1000 Brussel – 1G20 auditorium.

Bereikbaarheid
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/graaf-de-ferrarisgebouw

Inschrijven
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Gelieve in te schrijven via een persoonlijk e-mailadres, zodat u achteraf elektronisch een evaluatieformulier en deelnameattest kan bezorgd worden.
Het aantal plaatsen is beperkt. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

Programma

08.30 09.00 Onthaal
09.00 13.00 Goede hygiëne praktijken
FAVV

Zowel scholen met een eigen keuken als scholen die samenwerken met een cateraar of traiteur hebben een aantal belangrijke verantwoordelijkheden en verplichtingen wat betreft voedselveiligheid. Tijdens de opleiding gaat het FAVV in detail in op deze materie.

De bedoeling van deze opleidingssessies is vorming op maat te geven aan het personeel dat keukentaken op zich neemt en aan de verantwoordelijken van de keuken en / of de school.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding
Lokaal 3C38
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Anthony Kets
e-mail: anthony.kets@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over de opleidingssessie schoolkeukens kan u contact opnemen met anthony.kets@ond.vlaanderen.be

Voor vragen over uw inschrijving kan u contact opnemen met jurgen.lammens@ond.vlaanderen.be