Inschrijven

Studiedag Puberaal, lastig of radicaal?

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

Positieve identiteitsvorming als preventiemiddel tegen radicaal gedachtengoed en polarisering

Een radicale uiting staat nooit alleen. Achter diverse uitspraken en gedragingen van jongeren gaan veelal diverse oorzaken schuil van onrechtvaardigheden en uitsluiting tot eenzaamheid en problematische opvoedingssituaties. De output van dergelijke onderliggende oorzaken bij jongeren vinden we terug in puberaal, lastig of, het modewoord van de 21ste eeuw, radicaal gedrag.

Belangrijk tegengewicht kan geboden worden door het uitbouwen van een sterke eigen identiteit(sbeleving), maar net daar wringt voor vele jongeren de schoen. Op deze studiedag willen we daarom de tijd nemen om na te gaan hoe identiteitsvorming plaatsgrijpt, wat voor bepaalde jongeren aanleiding geeft om zich “radicaal” te gedragen en hoe eerstelijnswerkers hierop kunnen reageren. Diverse experts bespreken daarop diverse manieren om te kunnen omgaan met radicale uitspraken en gedragingen die jongeren de kansen kunnen bieden om hun, vaak meerzijdige, identiteit vorm te geven. Preventie van radicalisering steunt op een integrale en geïntegreerde ketengerichte benadering. Het bundelen van kennis en zorgen voor een goede informatie-uitwisseling tussen alle betrokken actoren zijn hierbij cruciale elementen.

Doelpubliek: leerkrachten, CLB medewerkers, lokale ambtenaren, OCMW medewerkers en eerstelijnswerkers werkend rond de thematiek van radicalisering.

Deze studiedag is een organisatie tussen het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten en stad Genk.

Praktische informatie

Datum en uur
De studiedag vindt plaats op maandag 27 november 2017, van 9u30 tot 16u30.

Locatie
De studiedag vindt plaats in het Jeugdcentrum Rondpunt 26, Europalaan 26 te 3600 Genk.

Bereikbaarheid

Link: http://www.vsv.be/locaties/jeugdcentrum-rondpunt-26-genk?agenda_nid=&aankomstStraat=Europalaan&aankomstNr=26&aankomstGemeente=Genk

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Het aantal plaatsen is beperkt. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier 

Programma

08u45 09u30 Onthaal
09u30 09u40 Welkomstwoord door de heer Wim Dries - burgemeester van Genk
09u40 10u20 Emilie Le Roi, aanspreekpunt radicalisering en polarisering binnen het departement onderwijs en vorming
Onderwijs als belangrijke hefboom in de strijd tegen radicalisering en polarisering.  Er wordt een overzicht gegeven van de initiatieven, ontwikkelde tools en handvatten die binnen onderwijs voorhanden zijn en er wordt stilgestaan bij de toekomstige uitdagingen die op ons pad komen.
10u20 11u20 Khalid Benhaddou, coördinator netwerk Islamexperten, Imam en voorzitter van het platform van Vlaamse Imams
IS in het avondland: marginaal of radicaal? Om radicalisering te begrijpen, is het een must om eerst de godsdienst, waarop de radicaliserende personen zich beroepen, te situeren in haar context en ook te begrijpen.  Tijdens de uiteenzetting wordt de achtergrond van de islamitische godsdienst gesitueerd: de diverse stromingen binnen de islam en de oorzaken van radicalisering. Er wordt gestart vanuit de godsdienstbeleving in de landen van origine. In een tweede deel wordt ingegaan op de evolutie en de beleving van Islam in Europa en aansluitend daarop op de radicaliseringsprocessen, de redenen waarom sommige moslims radicaliseren en de anderen dan weer niet. Elementen worden aangereikt die noodzakelijk zijn als achtergrond om het radicaliseringsproces te begrijpen en geeft ook een eerste aanzet tot indicatoren en aanpak.
11u20 11u40 Pauze
11u40 12u30 Khadija Aznag, Diversiteitsmedewerker Agentschap Integratie & Inburgering
Veel (moslim-) jongeren worstelen met het ontwikkelen van een positieve identiteit in deze superdiverse samenleving. Voor professionals is het een uitdaging hen daarbij te begeleiden. Leerkrachten, opvoeders, hulp- en zorgverleners zijn zoekende in de contacten met jongeren, vooral wanneer geloofsthema’s aan bod komen.  Islamologe Khadija Aznag specialiseerde zich in identiteitsontwikkeling bij jongeren. Ze werpt een ander licht op de ontplooiing van identiteit bij jongeren met een islamitische achtergrond. Ze biedt inzicht in de complexe processen die een rol spelen bij de identiteitsvorming van etnische groepen. Aan de hand van voorbeelden licht Khadija toe hoe de religieuze leefwereld, etnische identiteit en andere culturele aspecten een rol spelen binnen de opvoeding.
12u30 13u30 Broodjeslunch
13u30 16u30 Workshops
Let op!! Workshop E (sessie 1)  is exclusief voor leerkrachten, clb medewerkers en opvoeders. Jamal zal vooraf contact opnemen met de deelnemers van de workshop, als voorbereiding op de workshop.
Workshops E en F beslaan een tijdsbestek van 2 sessies (13u30 – 16u30) of m.a.w. indien u voor deze workshops kiest dient u bij ‘Keuze voor workshop 2’ ook dezelfde workshop aan te vinken.
16u30 17u30 Afsluitende receptie

Sessie 1:

 • Keuzeworkshop A (Zaal 26 polyvalente zaal beneden)
  Khalid Benhaddou: Islamitische stelregels onder de loep.

Aan de hand van een aantal concrete praktijkvoorbeelden wordt er bekeken hoe er best omgegaan kan worden met bepaalde (religieuze) vragen, hoe je in gesprek kan gaan rond religie, waar de grens ligt tussen religie en radicalisering en welke de islamitische stelregels zijn over kledij mannen, bedekking vrouwen, bidden, consumptie varkensvlees en alcohol,….

 • Keuzeworkshop B (Vergaderzaal 1 boven)
  Steffie De Baerdemaeker: Ondersteuning bij gender- en diversiteitsbewust onderwijs.

Steffie De Baerdemaeker gaf gedurende 10 jaar met veel ‘goesting’ les in Molenbeek en werkt sindsdien voor çavaria om scholen bij hun werking rond gender- en diversiteitsbewust onderwijs ondersteuning aan te bieden. Kleuter-, lager en secundair onderwijs: alle onderwijsniveaus spelen een belangrijke rol bij de preventie van problematische radicalisering. In deze sessie hebben we het enkel over de praktijk. Kernvraag: Wat kan je op klas- en schoolniveau doen om ervoor te zorgen dat kinderen die vatbaarder zijn voor radicalisering, niet in de problemen komen? Voor het kleuter- en lager onderwijs focussen we vooral op kleine ingrepen in je lesmateriaal en lesgeven, die een groot verschil kunnen maken. Voor het secundair onderwijs leggen we de nadruk op dialoog: hoe ga je over gevoelig liggende thema’s in gesprek met je leerlingen, zowel in de les als op een onbewaakt moment tussendoor?

 • Keuzeworkshop C (Crearuimte boven)
  Chris Wyns: Identiteitsvorming en de preventie van radicalisering.

Chris is Pedagogisch begeleider gelijke kansen en diversiteit en aanspreekpunt radicalisering voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  Onze identiteit is gelaagd en steeds in beweging. Hoe geven we jongeren de noodzakelijke ruimte om te groeien en blijven we toch alert voor tekens van radicalisering? Hoe gaan we met die signalen? Hoe vermijd ik zelf om radicalisering te triggeren? Welke positie neem ik in als leraar of directeur van een school?

 • Keuzeworkshop D (Jeugdhuis Ginsert beneden)
  Cherif El Farri: Leefwereld van jongeren met een islamitische achtergrond en hun gedrag online & offline.

Heel wat jongeren met een islamitische achtergrond hebben het moeilijk. Hun zoektocht naar identiteit loopt soms moeizaam. De verschillende omgevingen waarin ze terecht komen kennen soms verschillende regels. En toch zijn sommigen in staat om zich steeds aan te passen in de verschillende situaties terwijl het voor anderen heel veel energie en moeite kost. Dit heeft nefaste gevolgen voor sommigen die niet in staat zijn om de “compartimentalisatie” van meningen en gedrag stabiel te houden. Tijdens deze workshop worden inzichten gedeeld die een groot deel van hun gedrag zou kunnen verklaren én wordt ingegaan op manieren om adequaat te reageren op radicale gedragingen (online en offline). 

  • Keuzeworkshop E (Zaal Stadshuis)
   Jamal Kazza van Pl-ements, Leer-kracht UIT je-zelf?!

  Jamal, een rasechte Limburger, neemt je gedurende de hele namiddag mee in een creatieve en praktijkgerichte workshop, boordevol methodieken en handvaten. 
  Welk GOED in mij haalt het beste in een ander naar boven en omgekeerd? 
  Hoe STERK zet ik mijn kwetsbaarheid in als hefboom in een dialoog? 
  Of we nu in een klas of vereniging staan, in een asielcentrum of gevangenis, in de basis streven we allemaal naar hetzelfde. Het kapitaal en welbevinden bij unieke identiteiten zo optimaal mogelijk tot hun recht laten komen. In een ideale situatie ondervinden we geen hindernissen of uitdagingen en kennen we alleen maar succesverhalen. Maar hier en daar beleven we ook wel praktijkervaringen die ons confronteren met een steeds veranderende maatschappij. Waarin begeleiders of lesgevers enerzijds, jongeren of leerlingen anderzijds, erg zoekende zijn naar zichzelf en naar elkaar.
  Tijdens deze werkwinkel laten we allerlei theoretische begrippen of kaders achterwege. Staan we ruimschoots  stil bij de verschillen tussen personen of groepen. Maar met de ware intentie gelijkenissen te achterhalen die toelaten in dialoog te treden vanuit universele waarden.
  Aan de hand van verschillende creatieve methodieken krijgt elkeen de mogelijkheid inzichten en vaardigheden te versterken. Met als doel deze mee te nemen naar de eigen leef – en werkcontext. In de hoop dat jongeren of leerlingen hier ook kracht uit putten.

  Let op!!
  Deze workshop is exclusief voor leerkrachten, clb medewerkers en opvoeders. Jamal zal vooraf contact opnemen met de deelnemers van de workshop, als voorbereiding op de workshop.

  Deze workshop beslaat het tijdsbestek van 2 sessies (13u30 - 16u30) of m.a.w. indien u voor deze workshop kiest dient u bij ‘Keuze voor workshop 2’ ook deze workshop aan te vinken. 

  Deze workshop zal doorgaan in het Stadhuis dat zich op wandelafstand bevindt.

  • Keuzeworkshop F (Zaal ontdekking bibliotheek - Stadsplein)
   Vincent Méclot: Be the change. 

  Jongeren die zich onveilig, niet gewaardeerd en uitgesloten voelen lopen een verhoogd risico op leer- en concentratieproblemen, verlaten vaak de school vroegtijdig en zijn maatschappelijk meer kwetsbaar. Onderzoek wijst uit dat zelfmoord een gedachte is waarmee veel van deze jongeren spelen. 

  In deze workshop dompelt Vincent Méclot de deelnemers onder in de manier waarop Challenge day georganiseerd wordt voor jongeren. De belangrijkste taak daarbij is het creëren van een krachtige en solidaire schoolomgeving. Tijdens deze workshop wordt aan den lijve ervaren dat de deelnemers meer gemeenschappelijk hebben dan dat ze verschillen. Dit resulteert bij jongeren die deze oefening doorlopen tot een veilig gevoel en saamhorigheid, tussen de jongeren onderling én met volwassenen, en leidt onmiddellijk tot een positiever schoolklimaat in het algemeen. De impact is werkelijk voelbaar tot lang na de Challenge Day zelf.

  Let op!!
  Deze workshop beslaat het tijdsbestek van 2 sessies (13u30 - 16u30) of m.a.w. indien u voor deze workshop kiest dient u bij ‘Keuze voor workshop 2’ ook deze workshop aan te vinken.

  Deze workshop zal doorgaan aan het Stadsplein dat zich op wandelafstand bevindt.

  Sessie 2:

  • Keuzeworkshop A (Zaal 26 polyvalente zaal beneden)
   Khalid Benhaddou: Islamitische stelregels onder de loep.

  Aan de hand van een aantal concrete praktijkvoorbeelden wordt er bekeken hoe er best omgegaan kan worden met bepaalde (religieuze) vragen, hoe je in gesprek kan gaan rond religie, waar de grens ligt tussen religie en radicalisering en welke de islamitische stelregels zijn over kledij mannen, bedekking vrouwen, bidden, consumptie varkensvlees en alcohol,….

  • Keuzeworkshop B (Vergaderzaal 1 boven)
   Steffie De Baerdemaeker: Ondersteuning bij gender- en diversiteitsbewust onderwijs.

  Steffie De Baerdemaeker gaf gedurende 10 jaar met veel ‘goesting’ les in Molenbeek en werkt sindsdien voor çavaria om scholen bij hun werking rond gender- en diversiteitsbewust onderwijs ondersteuning aan te bieden. Kleuter-, lager en secundair onderwijs: alle onderwijsniveaus spelen een belangrijke rol bij de preventie van problematische radicalisering. In deze sessie hebben we het enkel over de praktijk. Kernvraag: Wat kan je op klas- en schoolniveau doen om ervoor te zorgen dat kinderen die vatbaarder zijn voor radicalisering, niet in de problemen komen? Voor het kleuter- en lager onderwijs focussen we vooral op kleine ingrepen in je lesmateriaal en lesgeven, die een groot verschil kunnen maken. Voor het secundair onderwijs leggen we de nadruk op dialoog: hoe ga je over gevoelig liggende thema’s in gesprek met je leerlingen, zowel in de les als op een onbewaakt moment tussendoor?

  • Keuzeworkshop C (Crearuimte boven)
   Karin Heremans : Identiteitsvorming en de preventie van radicalisering.

  Karin is beleidscoördinator radicalisering en polarisering in het GO! en werkgroepleider onderwijs bij RAN, Radicalisation Awareness Network Europe.

  Het toenemende wij-zij-denken beschadigt de sociale stabiliteit van onze samenleving. Meningen worden steeds extremer en ‘de ander’ is niet langer een gesprekspartner maar een tegenstander. Tijdens deze workshop krijg je een antwoord op vragen als Hoe herken je toenemende dynamieken van polarisering in de klas? Hoe werk je een doelgericht preventiebeleid uit? Hoe reageer je op leerlingen die de evolutieleer verwerpen? Hoe ga je om met de controversiële interpretatie van verzen uit de koran? Wat met complotdenken? Vanuit een contextuele bronnenstudie van de islam biedt deze interactieve opleiding handvatten om het extremistische discours van radicale stromingen zoals IS tegen te gaan. De focus op samen leren samenleven en actief burgerschap vormt de basis voor een alternatief discours.

  • Keuzeworkshop D (Jeugdhuis Ginsert beneden)
   Cherif El Farri: Leefwereld van jongeren met een islamitische achtergrond en hun gedrag online & offline.

  Heel wat jongeren met een islamitische achtergrond hebben het moeilijk. Hun zoektocht naar identiteit loopt soms moeizaam. De verschillende omgevingen waarin ze terecht komen kennen soms verschillende regels. En toch zijn sommigen in staat om zich steeds aan te passen in de verschillende situaties terwijl het voor anderen heel veel energie en moeite kost. Dit heeft nefaste gevolgen voor sommigen die niet in staat zijn om de “compartimentalisatie” van meningen en gedrag stabiel te houden. Tijdens deze workshop worden inzichten gedeeld die een groot deel van hun gedrag zou kunnen verklaren én wordt ingegaan op manieren om adequaat te reageren op radicale gedragingen (online en offline).

  Privacy

  Bescherming van persoonsgegevens

  Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

  In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

  Verplichte en facultatieve informatie

  Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

  Ontvanger

  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
  Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding
  Lokaal 1A13
  Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel

  Verantwoordelijke

  Emilie Le Roi
  e-mail: emilie.leroi@ond.vlaanderen.be

  Beveiliging 

  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

  Uw rechten

  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zo nodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

  Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

  Contact

  Voor vragen over deze studiedag kan u contact opnemen met: emilie.leroi@ond.vlaanderen.be

  Voor vragen over uw inschrijving kan u contact opnemen met: jurgen.lammens@ond.vlaanderen.be