Inschrijven

Algemene infodag ‘Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs’

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Wenst deel te nemen aan de VM


Wenst deel te nemen aan de broodjeslunch


Wenst deel te nemen aan de NM


Uw privacy

Startpagina

Het team ‘Leerlingenvervoer’ van het departement Onderwijs en Vorming organiseert op vrijdag 12 januari 2018 een algemene infodag over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dit infomoment zal bestaan uit 2 dagdelen, met een verschillende insteek:

1. Voormiddag

Een vlot verloop van het leerlingenvervoer vereist doorheen het schooljaar enige administratieve opvolging vanuit scholen voor buitengewoon onderwijs. Na een inleidende situering van het leerlingenvervoer binnen het landschap van de Vlaamse overheid, zullen de belangrijkste ‘to do’ daarom overzichtelijk uiteengezet worden. Daarbij zal specifiek aandacht besteed worden aan de voornaamste regelgevende principes en de mogelijkheden van de verschillende webapplicaties. Het voormiddagprogramma wordt afgesloten met een toelichting over het vormingsaanbod voor busbegeleiders.

Doelgroep: dit programma richt zich specifiek tot schoolpersoneel dat instaat voor de dagelijkse opvolging van het leerlingenvervoer. 

2. Namiddag

Op 17 juli 2015 gaf de Vlaamse Regering zijn goedkeuring voor de conceptnota 'Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs', waarin een voorstel werd geformuleerd tot uitwerking van een nieuw concept leerlingenvervoer. Op termijn wordt met de conceptnota een structurele en duurzame aanpassing van het verouderde systeem van leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe noden en uitdagingen beoogd, om zo tot een eenduidig, efficiënt en transparant systeem te komen. Het geformuleerde voorstel tot uitwerking van een nieuw concept leerlingenvervoer kreeg verder vorm aan de hand van een pilootproject. Binnen dit pilootproject werden de verschillende principes van de conceptnota verder vormgegeven en uitgetest. 

Sedert 1 september 2017 rolt het pilootproject effectief uit binnen de twee geselecteerde pilootgebieden Leuven en Roeselare. Tijdens de infodag presenteren we een stand van zaken van de pilootprojecten: het uitgewerkte kader, de tussentijdse resultaten en het proces dat men lokaal heeft gelopen. 

Doelgroep: dit programma richt zich algemeen tot mensen die op de hoogte wensen te blijven over het verloop van de pilootprojecten.

Praktische informatie

Datum en uur
De studiedag vindt plaats op vrijdag 12 januari 2018, van 9u tot 15u50.
Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie
De studiedag vindt plaats in het auditorium ‘Hadewych’ van het Hendrik Consciencegebouw (Koning Albert II-Laan 15, 1210 Brussel). 

Bereikbaarheid

met het openbaar vervoer

Het Hendrik Consciencegebouw ligt aan de Koning Albert II-laan op wandelafstand van het NMBS-station ‘Brussel-Noord’.

met de eigen wagen (inclusief info rond parkeergelegenheid)

Het Hendrik Consciencegebouw is gelegen aan de Koning Albert II-laan. 

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 240 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 
Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 5 januari (18u) en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

Programma

De infodag ‘Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs’ zal bestaan uit 2 dagdelen, met een verschillende insteek:

- Het voormiddagprogramma richt zich specifiek tot schoolpersoneel dat instaat voor de dagelijkse opvolging van het leerlingenvervoer.

- Het namiddagprogramma richt zich algemeen tot mensen die op de hoogte wensen te blijven over het verloop van de pilootprojecten.

Gezien de verschillende insteek van het voor- en namiddagprogramma is het mogelijk om voor één of beide dagdelen in te schrijven. Indien u wenst deel te nemen aan de lunch dient u hier eveneens voor in te schrijven.

VOORMIDDAG

9u Onthaal
9u30 Verwelkoming
9u35 Situering: leerlingenvervoer binnen de Vlaamse overheid
9u50 Leerlingenvervoer: administratieve opvolging (deel 1)
11u Pauze met koffie
11u30 Leerlingenvervoer: administratieve opvolging (deel 2)
12u Busbegeleiding: vormingsaanbod

MIDDAG

12u30 Broodjeslunch

NAMIDDAG

13u30 Pilootproject leerlingenvervoer: algemeen
13u50 Piloot Roeselare: stand van zaken
14u25 Piloot Leuven: stand van zaken
15u Getuigenissen: ervaringen binnen het pilootproject
15u20 Vragen
15u50 Slot

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Nele De Clercq
nele.declercq@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over de infodag leerlingenvervoer en uw inschrijving kan u contact opnemen met nele.declercq@ond.vlaanderen.be