Inschrijven

Aan de slag met voorleessoftware op school

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

Inhoud

Sinds kort is het gebruik van voorleessoftware door leerlingen in lager of secundair onderwijs gratis. Wil je graag meer weten over de mogelijkheden van voorleessoftware en hoe je dergelijke software kan inzetten op je school, kom dan naar één van de regionale vormingsdagen die het Departement hiervoor organiseert.

Tijdens deze studiedagen zullen scholen uit het lager en secundair onderwijs en uit het buitengewoon onderwijs leren wat voorleessoftware precies is en hoe je het schoolbreed of voor individuelere leerlingen kan inzetten. Verder kan je inspiratie, tips en leermiddelen komen verzamelen.

Bekijk alvast de praktische info op www.leesvoor.vlaanderen

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor onderwijsactoren. 

De beoogde doelgroep bestaat uit:
- Leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs
- Zorgcoördinatoren 
- ICT-coördinatoren
- Directies
- Begeleiders en nascholers
- Paramedisch personeel zoals logopedisten
- CLB medewerkers

Praktische informatie

Datum en uur
De vormingsdagen worden in elke provincie en in Brussel georganiseerd. De concrete locaties zijn: 

Datum Locatie 
16/1/2018 Brussel, Consciencegebouw Auditorium Hadewijch
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 
19/1/2018 Leuven,  Vlaams Administratief Centrum
23/1/2018 Gent, Vlaams Administratief Centrum
25/1/2018 Brugge, Vives: Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge
29/1/2018 Hasselt, Vlaams Administratief Centrum
8/2/2018 Antwerpen, Universiteit Antwerpen - Stadscampus Antwerpen: Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
26/02/2018 EXTRA Hasselt, Vlaams Administratief Centrum

Welkom vanaf 9.30u. De studiedag start telkens om 10.00u. Het einde is voorzien omstreeks 15.30.

Locatie en Bereikbaarheid

Het Consciencegebouw is best bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is  echter ook parkeergelegenheid in het gebouw. Alle informatie over de ligging, toegankelijkheid en bereikbaarheid van het Consciencegebouw ind je hier: http://www.mobielvlaanderen.be/bereikbaarheidsgids/bestem_bru-no.php?a=13&nav=4 Adres is Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 

Het VAC Leuven (Dirk Boutsgebouw) is het best bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is  echter ook parkeergelegenheid vlakbij. Alle informatie over de ligging, toegankelijkheid en bereikbaarheid van het VAC Leuven vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/dirk-boutsgebouw-vac-leuven. Het adres is Diestsepoort 6, 3000 Leuven.

Het VAC Gent (Virginie Lovelinggebouw) is het best bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is  echter ook parkeergelegenheid vlakbij. Alle informatie over de ligging, toegankelijkheid en bereikbaarheid van het VAC Gent vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/virginie-lovelinggebouw-vac-gent. Het adres is Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent.

Het VAC Hasselt (Hendrik Va Veldekegebouw) is het best bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is  echter ook parkeergelegenheid vlakbij. Alle informatie over de ligging, toegankelijkheid en bereikbaarheid van het VAC Hasselt vindt u hier:  https://www.vlaanderen.be/nl/hendrik-van-veldekegebouw-vac-hasselt. Het adres is Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt.

VIVES – Brugge: https://www.vives.be/nl/campussen/brugge-xaverianenstraat/onderweg

UA: https://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-weg-naar-de-campus/stadscampus-campus-mutsaard/

-> op deze pagina klik je eenvoudig in de tweede kolom onderaan en selecteer je jouw voorkeur: met de fiets / met het openbaar vervoer / met de wagen / op weg naar het juiste lokaal (op de campus zelf).

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

De inschrijvingen worden afgesloten 14 dagen voor elke studiedag.  Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

09.30 10.00 Onthaal, koffie en registratie
10.00 10.45

Welkomen en overzicht programma voorleessoftware:
Door Departement Onderwijs en Vorming

10.45 12.00

Aan  de slag met voorleessoftware : mogelijkheden en functionaliteit van de verschillende softwareproducten
- Sprintplus
- Alinea
- Kurzweil3000
- TextAid
-
Door Eureka vzw

12.00 13.00 Lunch
13.00 13.30 Ervaringen en praktijkvoorbeelden uit lager en secundair onderwijs 
13.30 15.00 Voorleessoftware in de klaspraktijk: een implementatiemethodiek vanuit het  Onderzoeksproject COM.
(o.v.) Door Hogeschool Zuyd
15.00 15.30 Vragenronde 
15.30 Afsluitende reflectie en voorstelling van de publicatie en praktische gids “Aan de slag met voorleessoftware op school” 

 

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam, e-mailadres en instellingsnummer moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Ilse De Vulder
Koning Albert II-laan 15 (5C02)
1210 Brussel

Verantwoordelijke (enkel voor deze studiedag)

Jan De Craemer (jan.decraemer@ond.vlaanderen.be)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over deze studiedagen en uw inschrijving kan u contact opnemen met Jan De Craemer (jan.decraemer@ond.vlaanderen.be)