Inschrijven

Netwerkmoment voor vertrouwenspersonen in onderwijs

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

De federale regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in het voorjaar 2018 2 netwerkmomenten voor vertrouwenspersonen, aangesteld in onderwijsinstellingen. 

De bedoeling is om na te gaan of door de aanstelling van vertrouwenspersonen resultaten bereikt worden in onderwijsinstellingen op het vlak van preventie van psychosociale risico’s. Op het netwerkmoment kunnen ook ervaringen en goede praktijken  uitgewisseld worden met collega’s. 

Het netwerkmoment is bedoeld voor alle vertrouwenspersonen in onderwijs, ook voor zij die een opleiding vertrouwenspersonen volgden die niet georganiseerd werd door het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Het netwerkmoment is beperkt tot 20 inschrijvingen per sessie en mag niet beschouwd worden als een intervisie.

Praktische informatie

Datum en uur

Netwerkmoment 1: (maximum aantal inschrijvingen = 20)
Dinsdag 13/03/2018, 09.00-12.00 Consciencegebouw, lokaal 1B03

Netwerkmoment 2: (maximum aantal inschrijvingen = 20)
Maandag 26/03/2018, 09.00-12.00 Consciencegebouw, lokaal 1B03

Locatie

De opleidingen vinden plaats in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15,1210 Brussel.

Hendrik Consciencegebouw

Bereikbaarheid

Met de auto 

Als u uit het stadscentrum of van de Brusselse kleine ring komt.

Men neemt rechts de uitrit van de tunnels Rogier of Sainctelette en neemt dan aan een rotonde links de Koning Albert II-laan richting Noordstation. Het Consciencegebouw ligt langs de rechterkant, voorafgaand de Belgacom-toren.

Als u uit het noorden van Brussel komt (A12, E19, Vilvoorde,...).

Men volgt na de Van Praet-brug het kanaal, aan de linkerzijde. Op de Willebroekkaai neemt men links de Simon Bolivarlaan tot aan de rotonde voor het Noordstation. Vervolgens neemt men rechts richting centrum. Het Consciencegebouw ligt links aan de overzijde van de Koning Albert II laan. Men kan op de Koning Albert II laan rondrijden tot aan het Consciencegebouw.

Met openbaar vervoer 

Het Consciencegebouw is vlakbij het Noordstation : te voet 5 minuten. Men kan naar Brussel Noord reizen met de trein of de tram- en buslijnen van MIVB of De Lijn. Men verlaat het Noordstation via de hoofdingang, richting Simon Bolivarlaan. Voor de rotonde neemt men naar links de Koning Albert II-laan richting Belgacom-toren. Het Consciencegebouw ligt even over de Belgacomtoren aan het nummer 15.

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Inschrijven kan tot de lijst is volgeboekt en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.
Wie zich inschrijft, engageert zich om ook effectief deel te nemen. 

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam, e-mailadres, stamboeknummer en instellingsnummer moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming – Afdeling Beleid Onderwijs Personeel
Koning Albert II-laan 15 3c
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Dirk Gryp
dirk.gryp@ond.vlaanderen.be

Anthony Kets
anthony.kets@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over het netwerkmoment voor vertrouwenspersonen in onderwijs kan u contact opnemen met:

Dirk Gryp
dirk.gryp@ond.vlaanderen.be

Anthony Kets
anthony.kets@ond.vlaanderen.be