Inschrijven

Vorming voor JoJo-onderhoudsmedewerkers - diverse data

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

De coördinatie van het startbanenproject 'Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen' biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor onderhoudsmedewerkers. Op deze pagina’s vind je alle informatie over ons vormingsaanbod.

Praktische informatie

1. Introductiecursus voor JoJo-onderhoudsmedewerkers

 

Inhoud

Data en locaties

Tijdens deze voormiddag krijg je als JoJo-onderhoudsmedewerker een beter inzicht in het startbanenproject en de mogelijkheden die het jou biedt. Er wordt stilgestaan bij je takenpakket en je rechten en plichten als startbaner. Ook gaan we in op de opleidingen die jullie volgen of de opleidingsmogelijkheden die er zijn. Deze vorming biedt je bovendien de kans om ervaringen uit te wisselen met andere onderhoudsmedewerkers en al je vragen over het project te stellen.

Het is verplicht voor elke JoJo-onderhoudsmedewerker om deze vorming één keer te volgen. Inschrijven? Klik links op ‘inschrijvingsformulier’ om het formulier in te vullen! 

Waar? VAC Gent, Kon. Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent
Wanneer? 9 mei 2018
Uur? 09.00 – 12.00 uur
 
Waar?
VAC Hasselt, Kon. Astridlaan 50, 3500 Hasselt
Wanneer?
26 september 2018
Uur?
09.00 – 12.00 uur

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier


2. Tweedaagse vorming 'Schilderen'

Inhoud

Data en locatie

Afgebladderde muren op school? Speeltuigen die wel een likje verf kunnen gebruiken? Wij weten raad! In deze vorming leer je de basisbeginselen van het schilderen. Je leert de verschillende ondergronden en de bijpassende verfsoort kennen, het gereedschap correct gebruiken en onderhouden.  Uiteraard komt ook de voorbereiding (aftapen, afschuren…) en de afwerking aan bod. Dit alles wordt ingeoefend aan de hand van praktijkopdrachten zodat je na de vorming zelf op school aan de slag kan.


Inschrijven? Klik links op ‘inschrijvingsformulier’ om het formulier in te vullen! 
Opgelet: maximum aantal deelnemers is beperkt tot 10!

Waar? Syntra Ukkel, Stallestraat 292, 1180 Ukkel
Wanneer? 28 en 31 mei 2018
Uur? 09.00 – 16.30 uur

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 10 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)


Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Scholen Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan 15 (lokaal 1C20)
1210 Brussel 

Verantwoordelijken

Stien Roes (stien.roes@ond.vlaanderen.be)

Judith Mievis (judith.mievis@ond.vlaanderen.be)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over het JoJo-project of de inschrijvingen, kun je contact opnemen met:

jojo@vlaanderen.be

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Scholen Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs
Koning Albert II-laan 15 (lokaal 1C20)
1210 Brussel
Tel 02/553.88.29 of 02/553.88.56
Fax 02/553.89.75

http://www.agodi.be/jojo-project 

Coördinatoren:

Stien Roes (stien.roes@ond.vlaanderen.be)

Judith Mievis (judith.mievis@ond.vlaanderen.be)