Inschrijven

Een uurtje inspiratie voor heerlijk heldere overheidstaal - mei-juni 2018

Startpagina

In mei en juni komt de enthousiaste spreker en ervaren taaltrainer Gonnie Put vijf keer op bezoek. 

Gonnie is de bezieler van Bureau Klare Taal en traint al jaren overheidsmedewerkers in het gebruik van klare taal. 

Kom jij luisteren naar een van de vijf sessies van 1 uur? 

Je ontdekt: 

Wat klare taal voor ons departement betekent

Wat de traditionele kenmerken zijn van overheidsteksten

Hoe je oude gewoonten kan doorbreken

Hoe je je teksten met een paar ingrepen een stuk vlotter krijgt

HR en de afdeling Communicatie organiseren de inspiratiesessies speciaal voor jou als collega van het Departement Onderwijs en Vorming. De sessies maken deel uit van de Heerlijk Heldercampagne van de Vlaamse overheid.

Schrijf je snel in voor een van de vijf sessies.

Praktische informatie

Datum, uur, plaats

Inspiratiesessies in mei en juni:

- 8 mei van 11 tot 12 u  - auditorium - Graaf De Ferrarisgebouw

- 15 mei van 11 tot 12 u - auditorium - Graaf De Ferrarisgebouw

- 17 mei van 10 tot 11 u - cafetaria - Hendrik Consciencegebouw 

- 26 juni van 10 tot 11 u – auditorium - Ellipsgebouw

- 28 juni van 10 tot 11 u – cafetaria - Hendrik Consciencegebouw

Locaties

Hendrik Consciencegebouw, lokaal 0G06 (cafetaria - gelijkvloers)

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel 

Ellipsgebouw, lokaal A – 0.06 (auditorium)

Koning Albert II-laan 35

1030 Brussel 

Ferrarisgebouw, lokaal 01G20 (auditorium)

Koning Albert II-laan 20

1000 Brussel 

Bereikbaarheid

https://overheid.vlaanderen.be/bereikbaarheid-conscience

https://overheid.vlaanderen.be/bereikbaarheid-ellips

https://overheid.vlaanderen.be/bereikbaarheid-graaf-de-ferraris

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 60 deelnemers per sessie. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Programma

Je ontdekt op de inspiratiesessies Heerlijk heldere overheidstaal: 

Wat klare taal voor ons departement betekent

Wat de traditionele kenmerken zijn van overheidsteksten

Hoe je oude gewoonten kan doorbreken

Hoe je je teksten met een paar ingrepen een stuk vlotter krijgt

 

Spreker: Gonnie Put - Bureau Klare Taal

HR en de afdeling Communicatie organiseren de inspiratiesessies speciaal voor jou als collega van het Departement Onderwijs en Vorming. De sessies maken deel uit van de Heerlijk Heldercampagne van de Vlaamse overheid.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Departement Onderwijs en Vorming
Cel Departementaal Management
Koning Albert II-laan 15 - 3C38
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Nicolas De Schuymer
e-mail: nicolas.deschuymer@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over deze studiedag kun je contact opnemen met luc.stoops@ond.vlaanderen.be

Voor vragen over je inschrijving kun je contact opnemen met nicolas.deschuymer@ond.vlaanderen.be