Inschrijven

Ronde van Vlaanderen secundair onderwijs 2018

Startpagina

Van 5 tot en met 18 juni vindt de Ronde van Vlaanderen plaats in de vijf provincies.

Praktische info

 

Provincie Datum Aanvang Plaats Wegbeschrijving
Parking

Antwerpen

Dinsdag 5 juni 2018 13u30

Stadsschouwburg
Nieuwstad 1
2000 Antwerpen

Bereikbaarheid

Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Donderdag 7 juni 2018 13u30

Den Egger
August Nihoulstraat 74 
3270 Scherpenheuvel-Zichem

Bereikbaarheid

West-Vlaanderen

Maandag 11 juni 2018 13u30 De Grote Post
Hendrik Serruyslaan 18 A
8400 Oostende 

Bereikbaarheid

Oost-Vlaanderen 

Donderdag 14 juni 2018 13u30 De Bijloke
Jozef Kluyskensstraat 2 
9000 Gent

Bereikbaarheid

Limburg

Maandag 18 juni 2018 13u30

C-Mine
Evence Coppéelaan 91
3600 Genk

Bereikbaarheid

Aanvangs- en einduur

Ontvangst vanaf 13u
De Ronde start om 13u30 en eindigt om 16u30.

Inschrijven
Wil jij er ook bij zijn? Schrijf je dan in via het inschrijvingsformulier. Inschrijven is verplicht. Je bent pas ingeschreven na ontvangst van een bevestigingsmail. Vind je de bevestiging niet meteen in je inbox? Controleer dan de map met ongewenste mails (spam).

Programma

Elk jaar trekt het beleidsdomein Onderwijs en Vorming naar de vijf provincies om jou als directeur meer uitleg te geven bij actuele thema’s in het onderwijs. We gaan ook in op onderwerpen die specifiek zijn voor het secundair onderwijs.

Binnenkort kan je hier het volledige programma raadplegen. 

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt je persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Je naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Koen Pelleriaux

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van je gegevens in ons bestand. Je kan zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen kan je contact opnemen via rondevanvlaanderen@ond.vlaanderen.be

Presentaties

Je kan hier binnenkort de presentaties downloaden.