Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Het Laar
adres Laarstraat 10
2070 ZWIJNDRECHT
telefoon 03-252.80.95
fax 03-252.58.84
e-mail directie@basisschoolhetlaar.be
website http://www.basisschoolhetlaar.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Marina Deschepper
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Ant1gon
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2007-2008:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 1008

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Laarstraat 10 , 2070 ZWIJNDRECHT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs