Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Het Palet
adres hoofdschool Ramskapellestraat 43
2600 BERCHEM
telefoon 03-321.71.97
fax 03-366.14.83
e-mail Basis.ramskapellestraat@so.antwerpen.be
website http://www.hetpalet.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
inrichtende macht AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen
CLB Stedelijk CLB Antwerpen
directeur Inge MERTENS
instellingsnummer 10231
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Ramskapellestraat 43 , 2600 BERCHEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs

Zijn deze gegevens niet correct?