Inlichtingen over de school

naam Stedelijke Basisschool -Het Palet
adres Ramskapellestraat 43
2600 BERCHEM
telefoon 03-334.43.70
e-mail hetpalet@so.antwerpen.be
website http://www.stedelijkonderwijs.be/hetpalet
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen
directeur Inge MERTENS
CLB Stedelijk CLB Antwerpen
Scholengemeenschap SG Stedelijk basisonderwijs Antwerpen -
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 10231

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Ramskapellestraat 43 , 2600 BERCHEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs