Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Sint-Victor
adres Kasteeldreef 2
2300 TURNHOUT
telefoon 014-41.71.48
fax 014-42.85.01
e-mail chris.vangool@sint-victor.be
website http://www.sintvic.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Provincialaat Broeders van Liefde
directeur Chris VAN GOOL
CLB Vrij CLB Kempen
verslagen Het doorlichtingsverslag staat niet online. Vraag het op bij de bevoegde dienst.
instellingsnummer 102673

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kasteeldreef 2 , 2300 TURNHOUT
gewoon lager onderwijs
typeloos
2. Kerkplein 35 , 2300 TURNHOUT
gewoon kleuteronderwijs
typeloos