Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Sint-Victor
adres Kasteeldreef 2
2300 TURNHOUT
telefoon 014-41.71.48
fax 014-42.85.01
e-mail chris.vangool@sint-victor.be
website http://www.sintvic.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Provincialaat Broeders van Liefde
directeur Chris VAN GOOL
CLB Vrij CLB Kempen
Scholengemeenschap Kaleidoscoop
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 102673

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kasteeldreef 2 , 2300 TURNHOUT
gewoon lager onderwijs
2. Kerkplein 35 , 2300 TURNHOUT
gewoon kleuteronderwijs