Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Veltwijck
adres Veltwijcklaan 235
2180 EKEREN
telefoon 03-645.10.33
e-mail directie@veltwijck.be
website http://www.veltwijck.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Sharon KLEYNNAERT
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Ant1gon
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 106088

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Veltwijcklaan 235 , 2180 EKEREN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs