Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres hoofdschool Smallestraat 2
8000 BRUGGE
telefoon 050-33.29.04
fax 050-33.29.04
e-mail rudy.dejonge@telenet.be
website http://www.desmalle.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
inrichtende macht VZW Hemelsdaele - Sint-Leo
CLB Vrij CLB Brugge(n)
directeur Rudy de JONGE
instellingsnummer 110429
verslagen schooljaar 2011-2012:
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichtingsverslag (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Smallestraat 2 , 8000 BRUGGE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs

Zijn deze gegevens niet correct?