Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool SLHD De Smalle
adres Smallestraat 2
8000 BRUGGE
telefoon 050-33.29.04
e-mail rudy.dejonge@slhd.be
website http://basisschooldesmalle.slhd.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur vzw Sint-Leo Hemelsdaele
directeur Rudy de JONGE
CLB Vrij CLB Brugge(n)
Scholengemeenschap Sint-Leo Hemelsdaele
verslagen schooljaar 2011-2012:
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 110429

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Smallestraat 2 , 8000 BRUGGE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs