Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Het Hinkelpad
adres Geluwestraat 4
2600 BERCHEM
telefoon 03-286.78.90
fax 03-286.78.99
e-mail info@hethinkelpad.be
website http://www.hethinkelpad.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Ankerwijs vzw
directeur Viviane VINGERHOETS
CLB Vrij CLB De Wissel Antwerpen
Scholengemeenschap ANKER
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 110569

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Geluwestraat 4 , 2600 BERCHEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs