Inlichtingen over het centrum voor leerlingenbegeleiding

naam GO! centrum voor leerlingenbegeleiding Antwerpen
adres Ruggeveldlaan 471
2100 DEURNE
telefoon 03-232.23.82
fax 03-231.20.59
e-mail info@clb-antwerpen.be
website http://www.clb-antwerpen.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Hilde VAN LOOCK
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichtingsverslag (clb)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (clb)
schooljaar 2009-2010:
- opvolgingsverslag (clb)
schooljaar 2006-2007:
- doorlichtingsverslag (clb)
instellingsnummer 114272