Inlichtingen over het centrum voor leerlingenbegeleiding

naam GO! centrum voor leerlingenbegeleiding Kempen
adres Waterheidestraat 19
2300 TURNHOUT
telefoon 014-41.33.30
e-mail clb.kempen@g-o.be
website http://www.clbgokempen.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Kempen
directeur Cherstine MICHIELSEN
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (clb)
instellingsnummer 114322