Inlichtingen over het centrum voor leerlingenbegeleiding

naam Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding Noord-Limburg
adres Bermstraat 9_1
3910 NEERPELT
telefoon 011-80.59.00
fax 011-80.59.01
e-mail neerpelt@vclblimburg.be
website http://www.vclblimburg.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Vrij CLB Limburg vzw
directeur Ingeborg VERGHOTE
verslagen schooljaar 2007-2008:
- doorlichtingsverslag (clb)
instellingsnummer 114884