Inlichtingen over het centrum voor leerlingenbegeleiding

naam Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding Regio Gent
adres Holstraat 95
9000 GENT
telefoon 09-277.83.00
fax 09-277.83.99
e-mail info@vclbgent.be
website http://www.vclbgent.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Vrij CLB Regio Gent vzw
directeur Hugo VAN DE VEIRE
verslagen schooljaar 2016-2017:
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (clb)
schooljaar 2014-2015:
- opvolgingsverslag (clb)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (clb)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (clb)
instellingsnummer 115014