Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -De Dobbelsteen
adres Emile Verhaerenlaan 19
2050 ANTWERPEN 5
telefoon 03-288.84.52
fax 03-288.84.53
e-mail de.dobbelsteen@cksa.be
website http://www.dedobbelsteen.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Centr. Kath. Schoolcom. Antwerpen
directeur Carine De Wilde
CLB Vrij CLB De Wissel Antwerpen
verslagen schooljaar 2010-2011:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 117366

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Emile Verhaerenlaan 19 , 2050 ANTWERPEN 5
gewoon kleuteronderwijs Jenaplan
gewoon lager onderwijs Jenaplan
2. Willem Gijsselsstraat 1 , 2050 ANTWERPEN 5
gewoon lager onderwijs Jenaplan

Zijn deze gegevens niet correct?