Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool De Graankorrel
adres Magdalenastraat 29
8940 WERVIK
telefoon 056-30.06.60
fax 056-31.27.33
e-mail grako.wervik@gmail.com
website http://www.degraankorrelwervik.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Vrije Basisscholen van Wervik
directeur Luc Beyens
CLB Vrij CLB Leieland
verslagen schooljaar 2010-2011:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 118588

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Magdalenastraat 29 , 8940 WERVIK
gewoon lager onderwijs
typeloos
2. Grauwe Zusterstraat 2 , 8940 WERVIK
gewoon kleuteronderwijs
typeloos
3. Ooststraat 53 , 8940 WERVIK
gewoon kleuteronderwijs
typeloos