Inlichtingen over de school

naam GO! Freinetschool De kRing Berchem
adres Uitbreidingstraat 251
2600 BERCHEM
telefoon 03-239.30.22
e-mail directie@de-kring.com
website http://www.de-kring.com
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Katrien LEGRAND
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Ant1gon
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 118703

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Uitbreidingstraat 251 , 2600 BERCHEM
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet