Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere school Arkorum 04 Vrije Centrumschool College-Grauwzusters
adres Zuidstraat 33
8800 ROESELARE
telefoon 051-26.47.33
fax 051-26.47.27
e-mail alain.verhelst@arkorum.be
website http://www.vcsr.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur ARKORUM vzw
directeur Alain VERHELST
CLB Vrij CLB Roeselare
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichtingsverslag (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 126375

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Zuidstraat 33 , 8800 ROESELARE
gewoon lager onderwijs
typeloos
2. Polenplein 21 , 8800 ROESELARE
gewoon lager onderwijs
typeloos