Inlichtingen over de school

naam GO! freinetschool De Pientere Piste
adres August Van de Wielelei 136
2100 DEURNE
telefoon 03-336.25.27
fax 03-336.25.27
e-mail directie@pienterepiste.be
website http://www.pienterepiste.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Judith CORTHOUTS
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Ant1gon
verslagen schooljaar 2012-2013:
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 128827

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. August Van de Wielelei 136 , 2100 DEURNE
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet