Inlichtingen over de school

naam GO! freinetschool Het Avontuur Berchem
adres Filip Williotstraat 11
2600 BERCHEM
telefoon 03-281.84.27
e-mail secretariaat.avontuur@g-o.be
website http://www.hetavontuur.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Sara SCHOLLIERS
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Ant1gon
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 128868

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Filip Williotstraat 11 , 2600 BERCHEM
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet