Inlichtingen over de school

naam GO! atheneum Tienen
adres Gilainstraat 70
3300 TIENEN
telefoon 016-78.18.30
fax 016-82.06.54
e-mail personeel@atheneumtienen.be
website http://www.atheneumtienen.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Leuven-Tienen-Landen
directeur Heidi HUMBLET
CLB GO! CLB Leuven-Tienen-Landen
Scholengemeenschap SGGO Tienen-Landen
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolgingsverslag (so)
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (so)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (so)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (so)
instellingsnummer 128983

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Gilainstraat 70 , 3300 TIENEN
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
beroepsvoorbereidend leerjaar Decoratie - Kantoor en verkoop
2de leerjaar Grieks-Latijn
2de leerjaar Handel
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wetenschappen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Grieks-Latijn 1-2 -
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Kantoor 1-2 1-2
Logistiek - 3
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Boekhouden-informatica - 1-2
Handel 1-2 -