Inlichtingen over de school

naam GO! atheneum Tienen
adres Gilainstraat 70
3300 TIENEN
telefoon 016-78.18.30
fax 016-82.06.54
e-mail personeel@katienen.be
website http://www.katienen.be/
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Leuven-Tienen-Landen
directeur Kaat VANDENSAVEL
CLB GO! CLB Leuven-Tienen-Landen
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (so)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (so)
instellingsnummer 128983

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Gilainstraat 70 , 3300 TIENEN
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
beroepsvoorbereidend leerjaar Decoratie - Kantoor en verkoop
2de leerjaar Grieks-Latijn
2de leerjaar Handel
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2
Economie-moderne talen 1-2
Economie-wetenschappen 1-2
Economie-wiskunde 1-2
Grieks-Latijn 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2
Latijn-moderne talen 1-2
Latijn-wetenschappen 1-2
Latijn-wiskunde 1-2
Moderne talen-wetenschappen 1-2
Wetenschappen 1-2
Wetenschappen-wiskunde 1-2
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Kantoor 1-2 1-2
Logistiek 3
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Boekhouden-informatica 1-2
Handel 1-2

Zijn deze gegevens niet correct?