Inlichtingen over de school

naam GO! freinetschool De Pluim Hoboken
adres Pauwenlaan 55
2660 HOBOKEN
telefoon 03-899.37.70
fax 03-899.59.89
e-mail bs.de.pluim@gmail.com
website http://www.freinetschooldepluim.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur Scholengroep 1 Antwerpen Antigon
directeur Caroline VERFAILLIE
CLB GO! CLB Antwerpen
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 129221

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Pauwenlaan 55 , 2660 HOBOKEN
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet

Zijn deze gegevens niet correct?