Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Trampoline Deurne
adres Tweegezusterslaan 47_B
2100 DEURNE
telefoon 0478-48.12.69
e-mail directie@bsdetrampoline.be
website http://www.bsdetrampoline.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Erik Laenen
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Ant1gon
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 129643

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Tweegezusterslaan 47_B , 2100 DEURNE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs