Inlichtingen over de school

naam GO!Muzische basisschool K'DO
adres Mechelsesteenweg 125
2018 ANTWERPEN
telefoon 03-290.68.08
e-mail directie.kdo@antigon.be
website http://www.kdo-go.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Tine EMBRECHTS
CLB GO! CLB Antwerpen
verslagen Het doorlichtingsverslag staat niet online. Vraag het op bij de bevoegde dienst.
instellingsnummer 129651

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Mechelsesteenweg 125 , 2018 ANTWERPEN
gewoon lager onderwijs
typeloos
2. Schildersstraat 41 , 2000 ANTWERPEN
gewoon kleuteronderwijs
typeloos
gewoon lager onderwijs
typeloos