Inlichtingen over de school

naam GO! Basisschool Kadee
adres Frank Craeybeckxlaan 24
2100 DEURNE
telefoon 03-328.02.30
e-mail directie@basisschool-kadee.com
website http://www.basisschool-kadee.com
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Griet HUYBRECHTS
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Ant1gon
verslagen schooljaar 2017-2018:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2014-2015:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 130088

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Frank Craeybeckxlaan 24 , 2100 DEURNE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs