Inlichtingen over de school

naam GO! Basisschool Vlinderwijs
adres Eric Sasselaan 2
2020 ANTWERPEN
telefoon 03-256.23.88
e-mail directie@schoolvlinderwijs.be
website http://www.schoolvlinderwijs.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Briony VANDEN BUSSCHE
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Ant1gon
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 131623

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Eric Sasselaan 2 , 2020 ANTWERPEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs