Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Sint-Jozef
adres Waaibergstraat 5
3300 TIENEN
telefoon 016-81.98.02
fax 016-76.84.63
e-mail basisschoolsj@viatienen.be
website http://www.viatienen.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Schoolbestuur Sint-Paulus
directeur Marie JAMART
CLB Vrij CLB Tienen
Scholengemeenschap TUMULI
verslagen schooljaar 2017-2018:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2014-2015:
- doorlichtingsverslag (bao)
schooljaar 2007-2008:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 13417

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Waaibergstraat 5 , 3300 TIENEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Hannuitsesteenweg 213 , 3300 TIENEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs