Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Sint-Jozef
adres hoofdschool Waaibergstraat 5
3300 TIENEN
telefoon 016-81.98.02
fax 016-76.84.63
e-mail basisschoolsj@viatienen.be
website http://www.viatienen.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
inrichtende macht VZW Schoolbestuur Sint-Paulus
CLB Vrij CLB Tienen
directeur Johan DIRICKX
instellingsnummer 13417
verslagen schooljaar 2007-2008:
- doorlichtingsverslag (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Waaibergstraat 5 , 3300 TIENEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Hannuitsesteenweg 213 , 3300 TIENEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs

Zijn deze gegevens niet correct?