Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Uiterwaard Stokkem
adres Gallestraat 6
3650 DILSEN-STOKKEM
telefoon 089-75.55.82
e-mail directie@uiterwaard.be
website http://www.vbstokkem.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Basisond. Elen-Lanklaar-Stokkem
directeur Marc MOMMEN
CLB Vrij CLB Maasland
Scholengemeenschap Eycker Katholieke Basisscholen
verslagen schooljaar 2017-2018:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2014-2015:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 15198

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Gallestraat 6 , 3650 DILSEN-STOKKEM
gewoon lager onderwijs
2. Steenkuilstraat 59 , 3650 DILSEN-STOKKEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs