Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Uiterwaard Stokkem
adres Gallestraat 6
3650 DILSEN-STOKKEM
telefoon 089-75.55.82
e-mail directie@uiterwaard.be
website http://www.vbstokkem.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Basisond. Elen-Lanklaar-Stokkem
directeur Marc MOMMEN
CLB Vrij CLB Maasland
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 15198

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Gallestraat 6 , 3650 DILSEN-STOKKEM
gewoon lager onderwijs
typeloos
2. Steenkuilstraat 59 , 3650 DILSEN-STOKKEM
gewoon kleuteronderwijs
typeloos
gewoon lager onderwijs
typeloos