Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool 2geltje
adres Dorpsstraat 14
9667 SINT-MARIA-HOREBEKE
telefoon 055-45.67.40
e-mail directeur@schoolhorebeke.be
website http://www.2geltje.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Onderwijs Horebeke
directeur Rik BOSSUYT
CLB Vrij CLB Zuid - Oost - Vlaanderen
Scholengemeenschap Zwalmvallei
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 24109

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Dorpsstraat 14 , 9667 SINT-MARIA-HOREBEKE
gewoon lager onderwijs
2. Sint-Kornelisplein 1 , 9667 SINT-KORNELIS-HOREBEKE
gewoon kleuteronderwijs