Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - SPES
adres hoofdschool Verheydenstraat 39
1070 ANDERLECHT
telefoon 02-426.61.23
fax 02-426.59.64
e-mail jef.deschuyffeleer@spesbubao.be
website http://www.spesbubao.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
inrichtende macht VZW Sint-Goedele Brussel
CLB Vrij CLB Pieter Breughel
directeur Jef Deschuyffeleer
instellingsnummer 25247
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (bubao)
schooljaar 2006-2007:
- doorlichtingsverslag (bubao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Verheydenstraat 39 , 1070 ANDERLECHT
buitengewoon kleuteronderwijs Type 2
buitengewoon lager onderwijs Type 1
Type 2

Zijn deze gegevens niet correct?