Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - SPES
adres Verheydenstraat 39
1070 ANDERLECHT
telefoon 02-426.61.23
e-mail jef.deschuyffeleer@spesbubao.be
website http://www.spesbubao.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Sint-Goedele Brussel
directeur Jef Deschuyffeleer
CLB Vrij CLB Pieter Breughel
Scholengemeenschap Sint-Goedele Brussel Basisonderwijs 1
verslagen schooljaar 2017-2018:
- opvolgingsverslag (bubao)
schooljaar 2016-2017:
- opvolgingsverslag (bubao)
schooljaar 2014-2015:
- Paritair college (bubao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (bubao)
schooljaar 2006-2007:
- doorlichtingsverslag (bubao)
instellingsnummer 25247

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Verheydenstraat 39 , 1070 ANDERLECHT
buitengewoon kleuteronderwijs
type 2
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 2
type basisaanbod