Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Lagere Schoolvoor Buitengewoon Onderwijs -De Leerexpert (25478)
adres hoofdschool Biekorfstraat 21
2060 ANTWERPEN 6
telefoon 03-292.21.10
fax 03-292.21.39
e-mail siblo.debijenkorf@so.antwerpen.be
website http://www.siblo-debijenkorf.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
inrichtende macht AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen
CLB Stedelijk CLB Antwerpen
directeur Petra Van De Velde
instellingsnummer 25478
verslagen schooljaar 2012-2013:
- opvolgingsverslag (bubao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (bubao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Biekorfstraat 21 , 2060 ANTWERPEN 6
buitengewoon lager onderwijs Type 1
2. Oranjestraat 102 , 2060 ANTWERPEN 6
buitengewoon lager onderwijs Type 1

Zijn deze gegevens niet correct?