Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Lagere Schoolvoor Buitengewoon Onderwijs -De Leerexpert (25478)
adres Biekorfstraat 21
2060 ANTWERPEN
telefoon 03-292.21.10
fax 03-292.21.39
e-mail biekorfstraat@leerexpert.be
website http://www.leerexpert.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen
directeur Petra Van De Velde
CLB Stedelijk CLB Antwerpen
Scholengemeenschap TOZOMAA
verslagen schooljaar 2012-2013:
- opvolgingsverslag (bubao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (bubao)
instellingsnummer 25478

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Biekorfstraat 21 , 2060 ANTWERPEN
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type basisaanbod
2. Oranjestraat 102 , 2060 ANTWERPEN
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type basisaanbod