Inlichtingen over de school

naam De Leerexpert Schoolstraat
adres Schoolstraat 2
2060 ANTWERPEN
telefoon 03-292.31.40
fax 03-292.31.69
e-mail schoolstraat@leerexpert.be
website http://www.leerexpert.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen
directeur Jeannine PEETERS
CLB Stedelijk CLB Antwerpen
Scholengemeenschap SG Stedelijk Lyceum Antwerpen
verslagen schooljaar 2013-2014:
- Paritair college (buso)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (buso)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (buso)
instellingsnummer 27532

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Schoolstraat 2 , 2060 ANTWERPEN
Opleidingsvorm 3: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu
- ingerichte types: type 1, type 3, type ba
- lineaire opleidingen: Log. assistent ziekenhuizen en zorginst., Grootkeukenmedewerker
2. Boerhaavestraat 1 , 2060 ANTWERPEN
Opleidingsvorm 3: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu
- ingerichte types: type 1, type 3, type ba
- lineaire opleidingen: Winkelhulp, Hoeklasser
3. Stuivenbergplein 36 , 2060 ANTWERPEN
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen
4. Bredabaan 89 , 2930 BRASSCHAAT
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen
5. Sint-Annastrand 57 , 2050 ANTWERPEN
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen