Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Zonnewijzer
adres Zwalmlaan 3
9630 ZWALM
telefoon 055-49.99.95
fax 055-49.62.55
e-mail info@bszwalm.be
website http://www.bszwalm.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Zuidoost-Vlaanderen
directeur Marie-Claire De Keyser
CLB GO! CLB Oudenaarde
Scholengemeenschap Gemeenschapsond.Zuid-Oost-Vlaanderen
verslagen schooljaar 2013-2014:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2010-2011:
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 3129

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Zwalmlaan 3 , 9630 ZWALM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs