Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs - Groenlaar_Reet
adres Predikherenhoevestraat 31
2840 REET
telefoon 03-888.40.16
e-mail info@bsbo.groenlaar.be
website http://www.bsbo.groenlaar.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Rivierenland
directeur Ronny Verbeek
CLB GO! CLB Rivierenland Boom
Scholengemeenschap Scholengroep Rivierenland
verslagen schooljaar 2014-2015:
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bubao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bubao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bubao)
instellingsnummer 3384

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Predikherenhoevestraat 31 , 2840 REET
buitengewoon lager onderwijs
type 2
type 4
2. Cederlaan 1 , 2630 AARTSELAAR
buitengewoon lager onderwijs
type 4
3. Rozenlaan 50 , 2840 RUMST
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 8
type basisaanbod
4. Dirkputstraat 428 , 2850 BOOM
buitengewoon kleuteronderwijs
type 2
type 4
5. Wirixstraat 56 , 2845 NIEL
buitengewoon kleuteronderwijs
type 4
type 9
buitengewoon lager onderwijs
type 4
type 9