Inlichtingen over de school

naam Bovenbouw Sint-Gertrudis
adres Molenbergstraat 25
3400 LANDEN
telefoon 011-88.17.55
fax 011-88.57.15
e-mail bovenbouw@kolanden.be
website http://www.kolanden.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Kol-Landen
directeur Dirk VANDERSTEEN
CLB Vrij CLB Tienen
Scholengemeenschap SGKSO Oost-Brabant
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (so)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (so)
instellingsnummer 33928

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Molenbergstraat 25 , 3400 LANDEN
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Handel 1-2 1-2